Svaki dinar utajenog poreza znači manja ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, infrastrukturu, javne usluge i sve ono što čini jednu zemlju dobrim mestom za život. Borba protiv sive ekonomije je posao države, privrede, ali se tiče i svakog stanovnika Srbije. Stavovi građana o sivoj ekonomiji i predlozi rešenja za njeno suzbijanje predstavljaju dobre smernice u pripremi novih mera i aktivnosti u nastavku borbe protiv sive ekonomije. Pred Vama je anketa sa pitanjima o sivoj ekonomiji, nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi, fiskalnim računima i slipovima.

Molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja:
1.Pol
Jedan odgovor
2.Godine starosti
Jedan odgovor
3.Obeležite status kojem pripadate:
Jedan odgovor
4.
Šta je po Vašem mišljenju siva ekonomija?
Vise odgovora
5.Da li podržavate borbu protiv sive ekonomije?
Jedan odgovor
6.
Kako građani najefikasnije mogu da doprinesu smanjenju obima sive ekonomije?
Vise odgovora
7.Koliko često plaćate karticom?
Jedan odgovor
8.Da li u svakom prodajnom objektu treba da postoji mogućnost plaćanja karticom?
Jedan odgovor
9.
Veća upotreba bezgotovinskih plaćanja odnosno platnih kartica doprinela bi smanjivanju obima sive ekonomije u Srbiji, jer takav vid kupovine čini transakcije potpuno transparentnim. Koja bi od navedenih rešenja prema Vašem mišljenju bila najefikasnija u cilju razvoja bezgotovinskog plaćanja?
Vise odgovora
10.Da li ste učestvovali u prvom ciklusu nagradne igre Uzmi račun i pobedi organizovanom 2017?
Jedan odgovor
11.Da li ste učestvovali u drugom ciklusu nagradne igre Uzmi račun i pobedi organizovanom 2018?
Jedan odgovor
12.Da li Vas je nagradna igra Uzmi račun i pobedi podstakla da uzimate fiskalne račune (bez obzira da li ste učestvovali u lutriji ili ne)?
Jedan odgovor
13.Da li Vas je nagradna igra Uzmi račun i pobedi podstakla da češće plaćate platnom karticom i uzimate kartične slipove (bez obzira da li ste učestvovali u lutriji ili ne)?
Jedan odgovor
14.Da li umete da prepoznate ispravan fiskalni račun?
Jedan odgovor
15.Da li umete da prepoznate ispravan slip (potvrda o plaćanju karticom)?
Jedan odgovor
16.
Da li je ispravan fiskalni račun prikazan na slici ispod?
Jedan odgovor

17.
Da li je ispravan fiskalni račun prikazan na slici ispod?
Jedan odgovor

18.
Da li je ispravan fiskalni račun prikazan na slici ispod?
Jedan odgovor

19.
Da li je ispravan slip (potvrda o plaćanju karticom) prikazan na slici ispod?
Jedan odgovor

20.
Da li je ispravan slip (potvrda o plaćanju karticom) prikazan na slici ispod?
Jedan odgovor

21.
Smanjenje obima sive ekonomije povećava prihode u budžetu Srbije. Kako bi, po Vašem mišljenju, Vlada trebalo da potroši taj novac?
Vise odgovora