Pravila takmičenja

Pravila takmičenja


Preuzimanje:

Pravila takmičenja
Studija slučaja
Prijavni formular
 

Takmičenje

1. Cashless Case Challenge je studentsko takmičenje za najbolje ideje koje mogu da doprinesu razvoju bezgotovinskog društva u Srbiji

2. Ciljevi takmičenja su edukacija i uključivanje mladih u borbu protiv sive ekonomije i pronalaženje kreativnih rešenja za podsticanje i promociju bezgotovinskog plaćanja i bolju finansijsku inkluziju u društvu.

3. Takmičenje organizuje NALED (u daljem tekstu: Organizator) u saradnji sa Ministarstvom finansija u okviru nacionalne kampanje – Godina borbe protiv sive ekonomije. Organizaciju takmičenja su podržali kompanija Mastercard (pokrovitelj), Societe Generale banka (partner), Fakultet organizacionih nauka i Case Study Club (prijatelji).

Učesnici

4. Takmičenje je otvoreno za građane Srbije – studente 3, 4 ili 5. godine osnovnih studija i postdiplomce svih visokoškolskih ustanova u Srbiji i inostranstvu (državnih i privatnih).

5. Pravo učešća imaju timovi studenata od po tri člana. Članovi tima mogu biti sa istog ili različitih fakulteta / više škole. Svaki student može učestvovati u samo jednom timu.

6. U slučaju potrebe, moguće je izvršiti promenu članova tima, najkasnije do završetka roka za podnošenje prijava uz obaveštenje Organizatora o izmeni putem zvaničnog imejla takmičenja cashlesscase@uzmiracun.rs.

7. Studenti pojedinci nemaju pravo samostalnog učešća na takmičenju. Studenti kojima je potrebna pomoć u formiranju tima mogu da se prijave organizatoru koji će ih povezati sa drugim zainteresovanim studentima u zavisnosti od prijava.

8. Organizator zadržava pravo da dodatno proveri da li svi članovi timova ispunjavaju propozicije takmičenja, kao i da diskvalifikuje one timove koji ne ispunjavaju uslove za učešće.    

 Trajanje i faze takmičenja

9. Takmičenje traje od 7. novembra do 17. decembra 2017. (slanje prijava do 1. decembra 2017.) Napomena: Rok za prijavu na takmičenje produžen je do utorka, 5. decembra u 23.59h.

10. Takmičenje se odvija prema sledećem rasporedu:

 • Uvodno predavanje (6. novembar – Fakultet organizacionih nauka);
 • Prijava za takmičenje slanjem formulara i prezentacija (od 7. novembra do 1. decembra);
 • Slanje dodatnih pitanja Organizatoru takmičenja i dobijanje odgovora (najkasnije do 20. novembra);
 • Info dan za studente – pitanja i odgovori u vezi sa studijom slučaja (najkasnije do 20. novembra);
 • Ocenjivanje pristiglih prijava (najkasnije do 10. decembra);
 • Odabir i proglašenje do 10 timova koji su ušli u uži izbor (11. decembar);
 • Završna radionica za izabrane timove u Beogradu (16. i 17. decembar);
 • Javna prezentacija (finale) – izbor i proglašenje pobednika (17. decembar).

Podnošenje prijava

11. Zainteresovani timovi mogu da preuzmu pravila takmičenja, prijavni formular i studiju slučaja sa stranice www.uzmiracun.rs/cashlesscase od 7. novembra posle 12h.

12. Kako bi učestvovali na takmičenju, timovi treba da pripreme:

a) Prijavni formular popunjen u skladu sa instrukcijama;

b) Kratku prezentaciju (najviše 15 slajdova, PPT ili PDF format) koja ilustruje predloženo rešenje i ključne informacije iz formulara;

c) Prateću dokumentaciju (za svakog člana tima): CV, prva strana indeksa sa fotografijom (slika ili skenirana verzija strane), overena strana o upisu poslednjeg semestra (slika ili skenirana verzija strane).

13. Popunjen prijavni formular, kratku prezentaciju i prateću dokumentaciju timovi treba da dostave na imejl cashlesscase@uzmiracun.rs najkasnije do 1. decembra 2017. u 23:59h.

14. Imejl sa poslatom dokumentacijom ne sme imati više od 10MB.

15. Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje. Nijedan dopunski materijal neće biti prihvaćen. Svi relevantni sadržaji moraju biti prikazani u prijavnom formularu i PPT prezentaciji.

Podrška studentima

16. Snimak uvodne radionice će biti dostupan na sajtu www.uzmiracun.rs

17. Studentima su omogućene konsultacije o predmetu i uslovima takmičenja sa Organizatorom uživo - na uvodnom predavanju i info danu, kao i slanjem pitanja na imejl cashlesscase@uzmiracun.rs tokom trajanja takmičenja.

18. Za dodatna pitanja, pojašnjenja i informacije o takmičenju timovi mogu da kontaktiraju Organizatora putem imejla cashlesscase@uzmiracun.rs ili telefonom na broj 011/3373-063, svakog radnog dana od 10 do 17h, u periodu od 7. do 20. novembra 2017.

19. Na sva pitanja u vezi sa organizacijom i pravilima takmičenja timovi će dobiti odgovore u najkraćem mogućem roku, a broj pitanja nije ograničen.

20. Svaki tim im pravo na jedno pitanje u vezi sa temom studije slučaja, na koje može dobiti odgovor tokom info dana za studente koji će se održati najkasnije novembra.

21. Jednom poslato pitanje u vezi sa temom studije slučaja ne može se naknadno menjati.

22. Info dan za studente će trajati 90 minuta; davanje odgovora na pitanja će biti javno; pitanja će biti odabrana nasumično (izvlačenjem) i biće odgovoreno samo na pitanja koja budu izvučena tokom trajanja info dana.

23. Najčešća pitanja i odgovori će biti redovno objavljivani na sajtu www.uzmiracun.rs

Ocenjivanje prijava

24. Pristigle prijave ocenjuje stučni žiri od pet članova, predstavnika organizacija i kompanija: NALED, Ministarstvo finansija, Mastercard, Societe Generale banka i Fakultet organizacionih nauka.

25. Analizu prijavnih formulara i prezentacija žiri će sprovesti na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Usklađenost sa zadatkom,
 • Identifikacija i postavka problema,
 • Adekvatnost i originalnost rešenja,
 • Obuhvat / domet predloženog rešenja,
 • Uticaj na suzbijanje sive ekonomije,
 • Sprovodivost,
 • Održivost,
 • Utemeljenost i argumentovanost,
 • Doprinos razvoju bezgotovinskog društva,
 • Doprinos finansijskoj inkluziji mladih i drugih ciljnih grupa

26. Žiri može da izabere najviše 10 timova – finalista koji će učestvovati na završnoj radionici i predstaviti svoja rešenja uživo pred žirijem i publikom na finalnom događaju.

27. Žiri zadržava pravo da u zavisnosti od broja i kvaliteta pristiglih prijava proglasi manje od 10 finalista, kao i da diskvalifikuje timove u slučaju plagiranja ili nepotpune dokumentacije.

28. Informacija o finalistima će biti objavljena 11. decembra na sajtu www.uzmiracun.rs. Organizator će stupiti u kontakt sa finalistima koji treba da potvrde svoje učešće na završnoj radionici i finalnoj prezentaciji do 13. decembra na imejl cashlesscase@uzmiracun.rs.

Završna radionica i finale

29. Završna radionica za finaliste biće održana tokom vikenda 16. i 17. decembra u Beogradu. Cilj radionice je dalje unapređenje i razrada predloženog rešenja i prezentacije, kao i priprema timova za javni nastup i „elevator pitch“ uz podršku mentora i stručnih predavača. 

30. Organizatori nisu u mogućnosti da snose troškove prevoza i smeštaja tokom trajanja radionice za učesnike koji dolaze van Beograda. Obavezno je učešće sva tri člana tima na završnoj radionici. Finalisti koji ne dođu na završnu radionicu su automatski diskvalifikovani.

31. Javno predstavljanje najboljih rešenja (finale) pred žirijem i publikom biće organizovano drugog dana radionice, 17. decembra

32. Timovi nisu ograničeni na korišćenje PPT prezentacije, već mogu da odaberu formu i način na koji će najbolje da predstave svoje rešenje, s tim što je neophodno prisustvo i učešće (izlaganje) sva tri člana tima. Po završetku prezentacije, žiri ima mogućnost da postavlja pitanja.

33. Žiri ocenjuje izlaganje timova (kvalitet i ubedljivost prezentacije, zastupljenost svih članova tima) i odgovore na pitanja na osnovu čega se sačinjava konačna rang lista i proglašavaju pobednici. 

Nagrade

34. Svi timovi koji su se plasirali u finale će dobiti sertifikat o učešću na završnoj radionici, brendirane majice sa logoom takmičenja i promotivne poklone.

35. Pet najboljih timova će dobiti sertifikat o osvojenom mestu na takmičenju, kratak video o timu i predloženom rešenju koji će biti promovisan na sajtu www.uzmiracun.rs i društvenim mrežama.

36. Nagrada za tri prvoplasirana tima su tablet računari za svakog člana tima.

37. Nagrada za pobednički tim i osvojeno prvo mesto je plaćena stručna plaksa u trajanju od šest meseci i mesečnom nadoknadom od 500 evra bruto za svakog člana tima. Praksa će se realizovati u NALED-u, kompaniji Mastercard i Societe Generale banci, a raspored članova pobedničkog tima odrediće se žrebom na licu mesta.

38. Tri prvoplasirana tima mogu da prilože sertifikat kao dokaz u cilju dobijanja dodatnih ESPB poena shodno propisima koji regulišu visokoškolsko obrazovanje.

Realizacija nagrada

39. Robne nagrade, promotivni pokloni i sertifikati se preuzimaju na licu mesta u okviru finalnog događaja.

40. Stručna praksa u trajanju od šest meseci mora da počne najkasnije do 31. marta 2018. godine, nakon čega se gubi pravo na realizaciju ove nagrade. Članovi pobedničkog tima mogu da  dogovore tačan datum početka prakse sa organizacijom u kojoj će pohađati praksu.

41. Stručna praksa podrazumeva radno angažovanje u trajanju od 28 do 40 sati nedeljno. U dogovoru i uz prethodnu saglasnost organizacije u kojoj će pohađati praksu, članovi pobedničkog tima će moći da rasporede radne sate u skladu sa obavezama na fakultetu.

42. Uslovi obavljanja prakse biće uređeni ugovorom shodno važećim propisima koji regulišu radno pravo. 

Korišćenje podataka i autorska prava

43. Podnošenjem prijave za takmičenje učesnici pristaju na korišćenje i objavljivanje njihovih ličnih podataka u svrhu sprovođenja takmičenja, javnog objavljivanja pobednika, dodele i realizacije nagrada i objave reportaža i/ili sličnih materijala u vezi sa takmičenjem, što ne podleže plaćanju bilo kakvih naknada.

44. Učešćem na takmičenju, učesnici daju organizatoru dozvolu da koristi i objavljuje sve materijale (video, audio ili pisane) i idejna rešenja koja su nastala u okviru takmičenja za marketinške, promotivne, komercijalne i druge svrhe, pri čemu neće biti narušena prava intelektualne svojine učesnika.

Ostale odredbe

45. Organizator zadržava pravo da izmeni period trajanja takmičenja, prekine ili obustavi dalju realizaciju takmičenja, u bilo koje doba i prema sopstvenom nahođenju. Za vreme prekida takmičenja, kao i u slušaju obustave, Organizator se oslobađa svake dalje obaveze prema ušesnicima. Organizator zadržava pravo da izmeni ova Pravila, prema sopstvenom nahođenju. Sve takve izmene, prekidi ili obustave biće objavljene na vebsajtu www.uzmiracun.rs bez odlaganja.

46. Organizator ne snosi odgovornost za probleme koji mogu nastati prilikom registracije studenata za ušešće, slanje imejla sa popunjenim prijavnim formularom, prezentacijom i pratećom dokumentacijom koji bi zajedno trebalo da imaju do 10MB.

47. Organizator ne odgovara za kvalitet, materijalne nedostatke i druga svojstva uručenih nagrada.

48. Primedbe ušesnika koje se odnose na srovođenje odnosno realizaciju Takmičenja moraju da se pošalju isključivo pisanim putem na mejl Organizatora. Rok za dostavu primedbi je 3 dana od dana kada je nastao razlog za primedbu. Primedbe koje prispeju posle ovog roka neće biti razmatrane. Odluke Organizatora po primedbama dostavljaju se učesnicima u pisanoj formi putem mejla. Odluke Organizatora po primedbama učesnika su konačne.