Podnošenje prijava

Podnošenje prijava

Prijave su zatvorene!

Preuzimanje:

Pravila takmičenja
Studija slučaja
Prijavni formular
 

Cashless Case Challenge je studentsko takmičenje za najbolje ideje koje mogu da doprinesu razvoju bezgotovinskog društva. Predlog rešenja se može odnositi na nacionalni ili lokalni nivo i može se posmatrati iz različitih uglova kao što su marketinški, tehnološki, regulatorni, socijalni, sigurnosni. Takmičenje je otvoreno za građane Srbije – studente 3, 4 ili 5. godine osnovnih studija i postdiplomce svih visokoškolskih ustanova u Srbiji i inostranstvu (državnih i privatnih).

Pravo učešća imaju timovi studenata od po tri člana. Članovi tima mogu biti sa istog ili različitih fakulteta / više škole, a svaki student može učestvovati u samo jednom timu.

Kako bi učestvovali na takmičenju, timovi treba da pripreme i pošalju:

  1. Prijavni formular popunjen u skladu sa instrukcijama;
  2. Kratku prezentaciju (najviše 15 slajdova, PPT ili PDF format) koja ilustruje predloženo rešenje i ključne informacije iz formulara;
  3. Prateću dokumentaciju (za svakog člana tima):
  • CV
  • prva strana indeksa sa fotografijom (slika ili skenirana verzija strane)
  • overena strana o upisu poslednjeg semestra (slika ili skenirana verzija strane).

Nagrada za pobednički tim i osvojeno prvo mesto je plaćena stručna plaksa u trajanju od šest meseci i mesečnom nadoknadom od 500 evra bruto za svakog člana tima. Praksa će se realizovati u NALED-u, kompaniji Mastercard i Societe Generale banci, a raspored članova pobedničkog tima odrediće se žrebom na licu mesta.

Popunjen prijavni formular, kratku prezentaciju i prateću dokumentaciju timovi treba da dostave na cashlesscase@uzmiracun.rs najkasnije do 1. decembra 2017. u 23:59h. Napomena: Rok za prijavu na takmičenje produžen je do utorka, 5. decembra u 23.59h. Imejl sa poslatom dokumentacijom ne sme imati više od 10MB.