Dimitrovgrad - Opisi projekata

Pravo glasa za jedan od predloženih projekata imaju svi punoletni građani Dimitrovgrada.

Period glasanja: od 7. do 15. juna 2018.

Lokacije i vreme glasanja:

  • Trg Zorana Đinđića od 10h do 14h
  • Ispred hotela Balkan (Balkanska 18) od 10h do 14h i od 18h do 20h
  • Mesna zajednica Željuša (Željuša bb) od 10h do 14h

1. Nabavka opreme za Osnovnu školu „Hristo Botev“

U Osnovnoj školi “Hristo Botev”, u otežanim uslovima nastavu pohađa 600 đaka. U školu nije ulagano više od 60 godina. Rekonstrukcija je započeta prošle godine kada je uloženo oko 90 miliona dinara. Nameštaj je dotrajao, a škola nema ni dovoljno tehničkih uređaja i nastavnih sredstava za kvalitetnije vođenje nastave. Potrebno je najpre nabaviti nove katedre, školske klupe i stolove.

Korisnici:

  • 600 učenika
  • Nastavni kadar

2. Uređenje platoa ispred Centra za kulturu

Rekonstrukcijom glavne ulice 2005, postavljen je plato ispred Centra za kulturu, u samom centru grada. Završna obrada platoa je od betona koji je unazad nekoliko godina jako oronuo i pored toga što narušava izgled grada, predstavlјa i nebezbedno mesto za kretanje zbog neravnih površina. Uređenje platoa ispred Centra za kulturu podrazumeva sprovođenje zemljanih i radova na demontaži, rušenju postojećih i postavljanju novih granitnih ploča. Plato je opremlјen fontanom, mini amfiteatrom, klupama i zelenilom i predstavlja mesto za održavanje brojnih manifestacija i događaja: uskršnja manifestacija "Veligdenska peraška", tradicionalni ples maturanata "Ples sa Evropom", razni kulturno umetnički programi, nastupi rokgrupa i slično.

Korisnici:

  • svakodnevno 400 do 500 građana i višestruko veći broj posetilica različitih opštinskih manifestacija

3. Saniranje terena sportskog centra “Park”

Sportsko-rekreativni centar “Park” obuhvata kompleks sportskih terena i objekata u kome se nalazi sportska hala, teren za veliki fudbal, kompleks bazena, teniski tereni i tereni za mali fudbal i košarku. Postojeći košarkaški teren je obložen gumom koja se usled dugogodišnjeg koriščenja nalazi u lošem stanju. Teren je potrebno sanirati kako bi se nesmetano sprovodile aktivnosti, imajući u vidu da teren koriste sve kategorije takmičara Košarkaškog kluba Dimitrovgrad i veliki broj rekreativaca. Osim toga, na oronulom terenu organizuje se i turnir u basketu koji okupi više od 1.000 posetilaca.

Korisnici:

  • 200 korisnika dnevno (sportisti, rekreativci)
  • 1.000 posetilaca sportskih turnira