Godina borbe protiv sive ekonomije

Godina borbe protiv sive ekonomije

Imajući u vidu da je smanjenje obima sive ekonomije označeno kao jedan od strateških prioriteta države, Vlada Srbije proglasila je 2017. Godinom borbe protiv sive ekonomije.

U Godini borbe biće sprovedena edukativna kampanja, kada će država, privreda i građani prvi put raditi zajedno na izgradnji poreske kulture i stvaranju boljeg i odgovornijeg društva. Cilj kampanje je da se podigne svest građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije i njihovog aktivnog uključivanja u rešavanje ovog problema, ali i stimulacija bezgotovinskog plaćanja kao instrumenta suzbijanja sive ekonomije i motivacija za poštovanje propisa i poboljšanje primene Zakona o fiskalnim kasama.

Kroz realizaciju kampanje trebalo bi da se stvore uslovi za animiranje i okupljanje šire javnosti, punoletnih građana, dece, privrede, međunarodne zajednice, ali i samih institucija za rešavanje problema nelegalne trgovine, neprijavljenog rada i poreske evazije.

U Godinama borbe protiv sive ekonomije pažnja će biti posvećena i realizaciji ostalih prioritetnih mera iz Nacionalnog programa: uspostavljanje efikasnijeg nadzora nad tokovima sive ekonomije primenom integrisanog sistema analize rizika i jačanjem kapaciteta inspekcijskih organa, proširenje obuhvata fiskalizacije, reforme parafiskalnih nameta kroz uvođenje javnog registra, smanjenje poreskog i administrativnog opterećenja privrede, uvođenje podsticaja i poreskih olakšica za preduzetnike.

Zbog socijalne perspektive koju šira javnost ima prema sivoj ekonomiji kao načinu preživljavanja za ugrožene kategorije, presudni faktor u suzbijanju sive ekonomije, pored kvalitetnijeg postupanja nadležnih organa, jeste opšti društveni konsenzus da se s ovom pojavom država mora odlučno izboriti. Istraživanja NALED-a pokazala su da čak 89% građana podržava suzbijanje sive ekonomije što daje dobru osnovu za sveobuhvatnu akciju na smanjenju obima sive zone.

Borba protiv nelegalne trgovine i neprijavljenog rada tiče se svakog građanina Srbije, jer svaki dinar utajenog poreza znači manja ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, infrastrukturu, javne usluge i sve ono što čini jednu zemlju dobrim mestom za život.