Izveštaj o kovertama

Broj proizvedenih, preuzetih i poslatih koverata prema preseku od 22. marta 2017.
Ukupan broj proizvedenih i distribuiranih koverata 10,510,000
Ukupan broj preuzetih koverata na šalterima filijala Pošta Srbije 9,731,636
Na raspolaganju koverata u poštama za preuzimanje 778,364
Ukupan broj poslatih koverata sa fiskalnim računima i slipovima 6,421,128
Razlika u broju ukupno preuzetih koverata i broju ukupno poslatih koverata 3,310,508
Procenat broja poslatih u odnosu na broj preuzetih koverata 65.98%