Izveštaj o sprovođenju

Od početka primene Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, nadležne institucije su sprovele veliki broj aktivnosti iz Akcionog plana za 2016. godinu, u domenu efikasnijeg nadzora nad tokovima sive ekonomije, unapređenja fiskalnog sistema, smanjenja administrativnog opterećenja i podizanja svesti građana. U nastavku možete pročitati rezime postignutih rezultata za 2016. godinu

Naplata poreskih prihoda

 • Plan naplate poreskih prihoda premašen je za 80 milijardi dinara od čega se približno polovina pripisuje rezultatima u suzbijanju sive ekonomije
 • Učešće dobrovoljnog plaćanja poreza u ukupnoj naplati poreskih prihoda premašuje 85%
 • Od početka primene Zakona o inspekcijskom nadzoru obavljeno oko 260.000 inspekcijskih nadzora
 • Broj novoregistrovanih subjekata povećan 18,8% u odnosu na period pre primene Zakona o inspekcijskom nadzoru, a broj zatvorenih smanjen 17,3%
 • Poreska uprava u 6.106 kontrola izdavanja fiskalnih računa zatvorila 2.123 objekata zbog utvrđenih nepravilnosti
 • Zbog izbegavanja plaćanja poreza, Poreska uprava ove godine podnela je 1.340 krivičnih prijava
 • Uspostavljena je radna grupa Ministarstva finansija za unapređenje sistema fiskalizacije i urađena preliminarna analiza sistema fiskalizacije i preporuke za unapređenje
 • U pripremi je Nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Rad na crno

 • Zahvaljujući efikasnoj primeni Zakona o inspekcijskom nadzoru otkriveno 26% više radnika na crno nego tokom kontrola pre donošenja zakona, zatečeno je 13.102 neprijavljena zaposlena nakon čega je 10.975 radnika prijavljeno (80% više nego tokom prethodnih kontrola)
 • Zahvaljujući radu inspekcije i povećanoj naplati doprinosa, Fond PIO povukao je iz republičkog budžeta 17,4 milijardi dinara manje od planiranih
 • Stopa nezaposlenosti smanjena na 15,2% dok je stopa zaposlenosti 45,9%

Neregistrovani subjekti

 • Sve inspekcije su od početka primene Zakona o inspekcijskom nadzoru otkrile 6.098 neregistrovanih subjekata. Samo su inspektori rada otkrili 592 neregistrovana privredna subjekta. Nakon kontrole 551 firma se registrovala u APR
 • Otkriveno 595 stanova u kojima je obavljana neregistrovana delatnost. Podneto 1.826 prijava za kažnjiva dela i 344 prekršajna naloga. Najviše neregistrovanih radnji i preduzeća poslovalo je u sektorima trgovine, ugostiteljstva, popravke motornih vozila, prepradi i obradi drveta, zanatskim uslugama i građevinarstvu, a otkriveni su i neregistrovani vrtići, igraonice, kladionice i gerontološki centri

Kontrola akcizne robe

 • Tržišna inspekcija sprovodi analizu rizika i u plan nadzora uključila je sve prioritetne, visokorizične delatnosti sa aspekta sive ekonomije (duvan, kafa, tekstil, uvozni alkohol, meso i prerađevine, voće i povrće, brašno i pekarski proizvodi)
 • Poreska uprava je ove godine oduzela 6,5 tona rezanog duvana, 37 tona duvana u listu i više od 4,3 miliona paklica cigareta. MUP je oduzeo 10,5 tona rezanog duvana, 34 tone duvana u listu i 1,2 miliona paklica
 • MUP je tokom godine podneo 518 krivičnih prijava protiv 560 osoba i 17 prekršajnih prijava protiv 17 lica zbog ilegalnog prometa duvana i duvanskih proizvoda
 • Policija je otkrila pokušaj nelegalnog prometa ukupno 23.370 litara nafte i naftnih derivata i podnela 20 krivičnih prijava protiv 28 osoba
 • Otkriveno je više od tri tone kafe u ilegalnom prometu zbog čega je podneto devet krivičnih prijava
 • Zaplenjeno je 2.850 litara alkohola i alkoholnih pića i podneto 18 krivičnih prijava protiv 18 lica

Jačanje kapaciteta i umrežavanje inspekcija

 • Obuku „Trening za trenere“ prošlo 330 inspektora na republičkom nivou, a napredne obuke još 53
 • Online obuku „eLearning“ pohađalo 1.200 inspektora iz lokalnih samouprava
 • Obavljena analiza poslovnih procesa u svih 39 inspekcija
 • Postavljen sajt Koordinacione komisije - www.inspektor.gov.rs na kojem se nalaze svi propisi, vodiči, kontrolne liste, video uputstva, kontakt i drugi materijali važni za inspekcijski nadzor
 • U toku je raspisivanje tendera za Zajedničku informacionu platformu eInspektor koja će umrežiti inspekcijske organe
 • Poreska uprava započela je sprovođenje Programa transformacije za period 2015-2020
 • Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i Inspektorat za rad zaključili Sporazum o saradnji na razmeni informacija u cilju efikasnije kontrole prijavljivanja radnika
 • Sačinjen je plan aktivnosti i koordinacije inspekcija i ostalih nadležnih organa u suzbijanju nezakonite proizvodnje, prerade i prometa duvana i duvanskih proizvoda, a u toku je izrada planova za suzbijanje nelegalne trgovine kafe i mlinarsko-pekarskih proizvoda

Podsticaji za preduzetnike

 • U Godini preduzetništva obezbeđeno 16 milijardi dinara za podsticanje preduzetništva od čega je 4,4 milijarde bespovratno
 • Odobreno 9,5 milijardi dinara podsticaja početnicima u biznisu od čega u okviru Ministarstva privrede 388,4 miliona, Fonda za razvoj 310,5 miliona i Razvojne agencije Srbije 95 miliona što je direktno doprinelo povećanju broja novootvorenih firmi

Kampanja za podizanje svesti o sivoj ekonomiji

 • Vlada donela odluku o proglašavanju 2017. i 2018. za godine borbe protiv sive ekonomije i zaključak o sprovođenju kampanje i nagradne igre