Kikinda - Opisi projekata

Pravo glasa za jedan od predloženih projekata imaju svi punoletni građani Kikinde

Period glasanja: od 1. do 15. juna 2018.

Online glasanje (00h-24h)

Ubacivanje listića u glasačku kutiju (lokacija i vreme):

  • Gradski trg od 07h do 20h (Trg srpskih dobrovoljaca 12)

1. Unapređenјe dostupnosti zdravstvene zaštite dece i omladine u Kikindi

Dečji i Školski dispanzer Doma zdravlјa Kikinda je ustanova primarne zdravstvene zaštite koja pruža pedijatrijske usluge najmlađim stanovnicima Kikinde i devet sela sa područja grada. Uslugama Dečjeg i Školskog dispanzera obuhvaćena su sva deca predškolskog i školskog uzrasta tokom cele godine i ova zdravstvena ustanova na godišnjem nivou ima više od 8.000 korisnika. Realizacijom projekta predviđeni su radovi na uređenju pešačke i kolske staze u dvorištu objekata, uređenje zajedničkog dvorišnog platoa, kao i postavlјanje pristupne rampe za decu sa invaliditetom i majki sa decom u kolicima. Takođe, predviđena je i zamena stolarije (prozori i vrata) u oba dispanzera. Na taj način biće povećana energetska efikasnost objekata, kao i njihova fizička dostupnost, a sve to u funkciji povećanja kvaliteta primarne zdravstvene zaštite najmlađih u Kikindi.

2. Dečija radost - izgradnјa dečijeg igrališta na lokaciji „Starog Jezera“ u Kikindi

„Staro Jezero“ predstavlјa jedinstvenu celinu koja obuhvata površinu oko 5 hektara na kojoj se nalaze brojni turističko-rekreativni sadržaji: dva veštačka bazena spojena sa kanalima za cirkulaciju vode, zatim, pešačke staze, sojenica/saletla, mini golf teren, izletničke klupe i stolovi, teretana na otvorenom i dečije igralište. Imajući u vidu broj i strukturu korisnika, Grad Kikinda planira dodatno uređenje ovog prostora, kao i njegovo spajanje sa SC „Jezero“. Ovim projektom predviđena je potpuna rekonstrukcija postojećeg dečijeg igrališta i postavlјanje potpuno novih i atraktivnih sprava i konstrukcija za igru i razonodu dece. Takođe, predviđeno je postavlјanje dodatnog mobilijara (klupe, kante, stolovi). Na taj način biće stvoren prostor za kvalitetnije i zdravije provođenje slobodnog vremena, kako dece, tako i njihovih roditelјa.

3. Nabavka kombi vozila (teretno/dostavno vozilo sa liftom) za dnevni boravak za decu, mlade i odrasle osobe sa fizičkim i intelektualnim oštećenjima u Kikindi

„Centar za pružanje usluga socijalne zaštite Grada Kikinde“ osnovan je na sednici Skupštine Grada 2013. godine i kao ustanova socijalne zaštite i pruža usluge dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle osobe sa fizičkim i intelektualnim oštećenjima, a od 2017. godine i usluge ličnog pratioca deteta. Ovim predlogom projekta predviđena je kupovina novog kombi vozila za potrebe 28 korisnika Centra. To bi pobolјšalo svakodnevno korišćenje usluga dnevnog boravka, ali i češći i kvalitetniji rad van prostorija Centra, što je veoma značajno, jer to doprinosi uklјučivanju korisnika u sveukupni život lokalne zajednice.