Koordinaciono telo za sivu ekonomiju

sednica-koordinacionog-tela

Koordinaciono telo za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije osnovala je Vlada Srbije u decembru 2014. sa zadatkom da upravlja pripremom i sprovođenjem Nacionalnog programa.

Za predsednika Koordinacionog tela, imenovan je ministar finansija Dušan Vujović, a ostali članovi tela su:

  • Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
  • Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija
  • Ana Brnabić, ministar državne uprave i lokalne samouprave
  • Goran Knežević, ministar privrede
  • Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

U radu Koordinacionog tela mogu da učestvuju, po pozivu, stručnjaci iz različitih oblasti, kao i predstavnici drugih organa, kada se raspravlja o temama iz njihovog delokruga. Koordinaciono telo podnosi izveštaj o svom radu nadležnom odboru svakih 60 dana, a Vladi Srbije svakih 90 dana.

Podršku Koordinacionom telu pruža Stručna grupa za sivu ekonomiju.