Kula - Opisi projekata

Pravo glasa za jedan od predloženih projekata imaju svi punoletni građani opštine Kula.

Period glasanja: od 11. do 18. juna 2018. od 07h do 15h

Lokacije:

  • Uslužni centar opštine Kula, Lenjinova 11
  • Mesna kancelarija Crvenka, Moše Pijade 57
  • Mesna kancelarija Sivac, Maršala Tita 197
  • Mesna kancelarija Ruski Krstur, Maršala Tita 80
  • Mesna kancelarija Lipar, Maršala Tita 38
  • Mesna kancelarija Kruščič, Vladimira Nazora 23
  • Mesna kancelarija Nova Crvenka, Maršala Tita 22

1. Nabavka aparata za reanimaciju u Hitnoj pomoći

Postojeća oprema i uređaji neophodni za reanimaciju i pomoć prilikom poremećaja rada srca pacijenata u Hitnoj pomoći u okviru Doma zdrvalja Kula je zastarela i ne može na adekvatan način da pruži zdravstvene usluge građanima. Potrebno je nabaviti novu modernu opremu u cilju zadovoljenja većeg stepena zdravstvene zaštite građana i većeg broja uspešnih reanimacija. Reč je o nabavci dva defibrilatora koji se koriste kao sredstvo prve pomoći kod srčanog udara.

Korisnici:

  • 40.000 stanovnika opštine Kula

2. Digitalizacija rendgen aparata u Domu zdravlјa

Rendgenski aparati i i prateća oprema za potrebe specijalističkih službi u Domu zdravlјa stari su više od 30 godina i nisu u mogućnosti da zadovolje potrebe korisnika. Nabavka i instalacija digitalne opreme na postojećim aparatima doprinela bi boljoj i kvalitetnijoj usluzi i efikasnijem lečenju pacijenata. Snimanje digitalizovanim aparatima bilo bi znatno brže, rezultati bi se učitavali direktno na računaru, smanjio bi se broj dodatnih snimanja, a samim tim bilo bi smanjeno i zračenje pacijenata i medicinskog osoblja.

Korisnici:

  • 40.000 stanovnika opštine Kula
  • Zaposleni u Domu zdravlja

3. Završetak izgradnje prihvatilišta za pse lutalice

Opština Kula je 2011. izgradila Azil za pse u kojem se privremeno zbrinjavaju pse lutalice. Druga faza izgradnje ovog prihvatilišta podrazumeva postavljanje boksova za prihvatanje maksimalno 115 pasa. Izgradnjom novih boksova kapaciteti za prihvatanje pasa bili bi udvostručeni. Usled velikog broja pasa lutalica na ulicama opštine Kula, lokalno komunalno preduzeće sa velikim teškoćama izlazi u susret zahtevima građana u cilju pružanja adekvatne zoo-higijenske usluge. Rezultati i efekti izgradnje Azila za pse ogledaju se u smanjenju broja pasa lutalica na ulici, kao i kroz veći stepen zaštite građana od ujeda pasa.