Najčešća pitanja

  • Pozivni centar za nagradnu igru

  • Tel: +381 11 3620-146
  • E-adresa: uzmiracun@mduls.gov.rs
  • (svakog radnog dana od 12 do 15 sati)

1. Kada počinje nagradna igra?

Nagradna igra formalno počinje 8. marta. Građanima je omogućeno da šalju koverte sa računima ranije (od 1. februara) kako bi imali više vremena da sakupe veći broj računa što povećava njihove šanse za dobitak i dodatno se pozitivno odražava na smanjenje sive ekonomije u delatnostima koje imaju obavezu izdavanja fiskalnog računa.

2. Koji je cilj nagradne igre?

Cilj nаgrаdnе igrе “Uzmi rаčun i pоbеdi” је mоtivisаnjе grаđаnа dа sе zаintеrеsuјu zа problem sivе еkоnоmiје i dа sе аktivnо uklјučе u njеnо suzbiјаnjе tаkо štо ćе uzimаti fiskаlnе rаčunе i plaćati bezgotovinski prilikоm kupоvinе.

3. Koliko koverata može da pošalje jedna osoba?

Jedna osoba može da pošalje neograničeni broj koverata, a u svakoj mora biti ili 10 fiskalnih računa ili 10 slipova, minimalne vrednosti od 100 dinara po svakom fiskalnom računu ili slipu. Visinа rаčunа i slipоvа nе pоvеćаvа šаnsu zа dоbitаk. Svi rаčuni i slipоvi оd 100 dinаrа pа nаvišе iz bilо kоје rаdnjе ili prоdајnоg mеstа imајu istu šаnsu dа učеstvuјu u nаgrаdnој igri.

4. Do kada se šalјu koverte?

Poslednje izvlačenje je 31. marta i koverte se šalјu 30. marta do 23 časa i 59 minuta za 4. Izvlačenje

5. Da li jedna osoba može da bude izvučena nekoliko puta?

Jedan učesnik može učestvovati u nagradnoj igri sa neograničenim brojem koverata i može osvojiti više nagrada.

6. Kada i gde su izvlačenja?

Izvlačenje nagrada - stanovi u Beogradu, automobili marke FIAT 500 L i putovanja u inostranstvo obavlјaće se javno u direktnom TV prenosu na Prvom programu RTS-a dana 11, 18, 25. i 31. marta 2017. godine. Ostale nagrade izvlačiće se javno u studiju RTS-a, nakon završеtka emisije. Spisak svih dobitnika izvučenih nagrada će biti objavlјen u dnevnom listu „Politika“ u roku od 3 dana od dana svakog izvlačenja dobitnika, kao i na internet stranici nagradne igre www.uzmiracun.rs, internet stranici Priređivača i internet stranici RTS-a odmah po izvlačenju.

7. Ko nema pravo učešća u nagradnoj igri?

Osobe zaposlene kod Priređivača, odnosno u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i lica zaposlena u Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi, Državnoj lutriji Srbije d.o.o. Beograd, Republičkom sekretarijatu za javne politike i Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

8. Da li mogu da se šalju loše odštampani fiskalni računi na kojima se ne vide svi podaci?

Takve račune nemojte slati, jer za nagradnu igru moraju da se vide svi elementi računa kako bi se proverila njihova validnost.

9. Da li računi moraju da budu sa različitih mesta?

Ne. Svi računi i slipovi mogu biti i iz iste radnje.

10. Da li je tačno da je poštarina za slanje koverata besplatna?

Da, tačno je. Poštarina je besplatna, kao i namenske koverte za slanje računa i slipova.

11. Da li fiskalni računi i slipovi mogu da se šalju u običnim kovertama?

Ne, učešće u nagradnoj igri je moguće samo slanjem fiskalnih računa i/ili slipova u kovertama posebno pripremljenim za ovu nagradnu igru koje građani mogu da preuzmu besplatno u svim filijalama Pošta Srbije.

12. Da li fiskalni računi i slipovi mogu da se kombinuju u istoj koverti?

Ne, fiskalni računi i slipovi moraju biti u odvojenim kovertama. Svaka koverta u kojoj fiskalni računi i slipovi budu pomešani smatraće se nevažećom.

13. Da li u Nagradnjoj igri mogu da učestvuju računi plaćeni u Pošti a koji nisu fiskalni kao i odštampani on-line nalozi koji su realizovani preko banke?

Za učešće u nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi“ potrebno je prikupiti 10 fiskalnih računa ili 10 slipova (potvrda za plaćanje karticom). Druge vrste računa i on-line nalozi ne mogu učestvovati u ovoj nagradnoj igri. Podizanjem svesti građana da nakon svake kupovine ili transakcije uzmu račun utiče se na smanjenje sive ekonomije u maloprodaji. S druge strane, računi za komunalije ili on-line nalozi nemaju istu važnost za ostvarenje ovog cilja, pa nisu uključeni u nagradnu igru. Takođe, namera je da se promoviše bezgotovinsko plaćanje prilikom kupovine jer predstavlja svojevrsnu garanciju da će kupovina biti vidljiva za poreske organe čak i ako trgovac ne izda račun. Plaćanje robe online nije problematično sa stanovišta sive ekonomije jer će svaka kupovina biti elektronski evidentirana, a uključivanjem online naloga bi građani bili izloženi dodatnom naporu da moraju da idu u banke i uzimaju potvrde o obavljenim transakcijama.

Uzmi racun i pobedi

14. Na koji način će se tretirati koverte u kojima se nađu računi plaćeni on-line i u pošti, a koji nisu fiskalni?

Samo namenske koverte u kojima se nalazi 10 fiskalnih računa ili 10 slipova, minimalne vrednosti od 100 dinara, ne starijih od 1. januara 2017. biće smatrane ispravnim. Sve neispravne koverte će biti odbačene prilikom izvlačenja, i ne mogu konkurisati za nagradu.

15. Zašto prihvatate slipove koji nisu potvrda o plaćenom porezu?

Prikupljanjem slipova (potvrda o plaćanju karticom) podstiče se bezgotovinsko plaćanje kao najbolji način da se transakcije učine transparentnim. Činjenica da je plaćanje obavljeno bezgotovinski i da novac prelazi sa računa kupca na račun prodavca čini tok tih sredstava vidljivim što nije uvek slučaj sa transakcijama u kešu gde, u slučaju da nije izdat fiskalni račun, promet ostaje potpuno neprimetan za poreske organe.

16. Da li u nagradnoj igri mogu učestvovati potvrde o podizanju novca sa bankomata, potvrde iz menjačnice i druge vrste potvrda o novčanim transakcijama koje se ne odnose na kupovinu?

Ne. U nagradnoj igri mogu isključivo učestvovati slipovi koji predstavljaju potvrdu o obavljenoj kupovini, i fiskalni računi. Druge potvrde o novčanim transkacijama smatraće se neispravnim, i takva koverta će prilikom izvlačenja biti odbačena.

17. Kako će građani biti informisani o pravilima igre i nagradnom fondu?

Putem sredstava javnog informisanja, na web prezentacijama organizatora i kroz različite PR aktivnosti.

18. Gde se čuvaju koverte koje građani šalju?

Koverte se čuvaju u Pošti, a pre izvlačenja se, prema pravilima, transportuju u studio gde će biti organizovano javno izvlačenje nagrada.

19. Da li u nagradnoj igri mogu učestvovati potvrde o podizanju novca sa bankomata i druge vrste potvrda o novčanim transakcijama koje se ne odnose na kupovinu?

Ne. U nagradnoj igri mogu isključivo učestvovati slipovi koji predstavljaju potvrdu o obavljenoj kupovini, i fiskalni računi. Druge potvrde o novčanim transkacijama smatraće se neispravnim, i takva koverta će prilikom izvlačenja biti odbačena.

20. Ko će vratiti novac za ranije plaćenu poštarinu za slanje koverti?

Pošta Srbije je zadužena za refundaciju plaćenih poštarina. Građani koji su pre odluke Vlade Srbije o besplatnom slanju koverata za nagradnu igru "Uzmi račun i pobedi", donete 31. januara, regularno platili poštarinu od 23 dinara ili kupili poštansku marku iste vrednosti, imaju pravo na povraćaj tog novca. Svi građani koji su preuzeli besplatne namenske koverte i tom prilikom platili poštansku marku, imaju pravo da na šalterima pošta podnesu reklamaciju, odnosno zahtev za vraćanje novca i Pošta Srbije će razmotriti svaki pojedinačni zahtev. Po osnovu pozitivno rešene reklamacije Pošta će vratiti novac u roku od 15 dana, kako je i predviđeno Zakonom o zaštiti potrošača. Pošta Srbije će novac isplatiti bilo poštanskom uputnicom na adresi korisnika, bilo uplatom na njegov tekući račun.

21. Šta se sve od podataka građana upisuje na koverat i da li su njihovi podaci zaštićeni?

Građani na koverat unose ime i prezime, adresu, poštanski broj/adresni kod, kao i kontakt telefon radi lakše komunikacije ukoliko je pošiljalac izvučen. Građani na kovertama ne popunjavaju lične podatke, i u tom smislu nema problema sa zaštitom podataka.

22. Zašto je potrebno da na koverti unesemo adresu iz lične karte?

Adresa iz lične karte je najsigurniji način da se pravilno identifikuje dobitnik nagrade s obzirom na to da učesnici ne upisuju lični broj. Zakonska je obaveza svakog građanina koji poseduje ličnu kartu da prijavi prebivalište ili boravište i da ono bude iskazano u tom dokumentu. Takođe, navođenje adrese iz lične karte je važno zbog takmičenja gradova i opština u nagradnoj igri jer će koverte brojati na osnovu date adrese i građani samo na taj način mogu da pomognu da njihov grad dobije vrednu nagradu.

23. Šta je to PAK i da li je neophodno upisati PAK broj na kovertu prilikom slanja fiskalnih računa i slipova?

PAK je noviji i savremeniji način adresovanja pošiljki. Reč je o šestocifrenom broju koji označava deo ulice i olakšava poštaru da uruči pošiljku jer preciznije određuje lokaciju u odnosu na klasično adresovanje sa poštanskim brojem, posebno u situacijama kada je došlo do promene naziva ulice. U slučaju nagradne igre, PAK broj je posebno važan zbog takmičenja opština i gradova, jer omogućava automatsko sortiranje i brojanje pristiglih koverata, pa tako građani koji unesu PAK povećavaju šanse da njihov grad pobedi. Informacija o PAK broju može da se pronađe na računima za Infostan, struju ili telefon, ili na internet stranici Pošte Srbije

24. Kako građani mogu da dobiju dodatne informacije o nagradnoj igri?

Počev od 1. februara 2017. godine, sve dodatne informacije o nagradnoj igri građani mogu dobiti na web sajtu www.uzmiracun.rs, putem mejl adrese uzmiracun@mduls.gov.rs i pozivom na broj telefona 011/3620-146, (svakog radnog dana od 12 do 15 časova).