Izabrano devet pobedničkih projekata

U periodu od 1. do 15. juna u devet najaktivnijih lokalnih zajednica u takmičenju Uzmi račun i pobedi 2018, koje su osvojile sredstva u iznosu od po 23.000 evra, organizovano je glasanje za izbor projekta rekonstrukcije i opremanja objekata i dobara od javnog značaja u koje će novac biti uložen.

Naziv opštine Izabrani projekat Broj glasova za pobednički projekat
Bela Palanka Nabavka kuhinjske opreme za vrtiće "Izvorčić" i "Dečija radost" 212
Blace Tehnička modernizacija OŠ "Stojan Novaković" 396
Dimitrovgrad Uređenje platoa ispred Centra za kulturu 225
Kikinda Nabavka kombi vozila (teretno/dostavno vozilo sa liftom) za dnevni boravak za decu, mlade i odrasle osobe sa fizičkim i intelektualnim oštećenjima u Kikindi 6884
Kula Nabavka aparata za reanimaciju za potrebe Hitne pomoći 513
Medijana Nabavka ultrazvučnog aparata za Dom zdravlja u Nišu 227
Savski venac Uređenje dečijeg igrališta u ulici Ljutice Bogdana 76
Vranje Sanacija sanitarnih čvorova u OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" 1851
Vrbas Opremanje senzorne sobe za potrebe dece sa invaliditetom 1129

U periodu od 1. do 15. juna u devet najaktivnijih lokalnih zajednica u takmičenju Uzmi račun i pobedi 2018, koje su osvojile sredstva u iznosu od po 23.000 evra, organizovano je glasanje za izbor projekta rekonstrukcije i opremanja objekata i dobara od javnog značaja u koje će novac biti uložen.

Građani Bele Palanke najviše glasova dali su za nabavku kuhinjske opreme i aparata za vrtiće ’’Izvorčić’’ i ’’Dečija radost’’ što će skratiti vreme pripreme hrane i podići kvalitet obroka za više od 200 dece. Od 295 važećih listića, za pobednički projekat glas je dalo 212 Belopalančana, za uređenje i nabavku opreme za Omladinski klub glasalo je svega njih 10, dok se gotovo četvrtina glasača opredelila za projekat rekontrukcije krova Ustanove kulture “Remezijana” (73).

Stanovnici opštine Blace izglasali su da se sredstva utroše na tehničku modernizaciju Osnovne škole „Stojan Novaković“ (396 od ukupno 733 glasa). Nova tehnička oprema, pre svega desktop kompjuteri, bele magnetne table za pisanje, laptopovi i projektori doprineće kvalitetnoj nastavi osnovaca u Blacu. Sa nešto manje glasova na drugom mestu našao se projekat urbanističkog uređenja gradskog trga (313), dok je za uređenje enterijera i nabavku opreme za Omladinski centar glasalo 23 stanovnika Blaca. Jedan glasački listić proglašen je nevažećim.

Zahvaljujući glasovima građana (225), u Dimitrovgradu će plato ispred Centra za kulturu dobiti novo ruho. Uređenje platoa podrazumeva sprovođenje zemljanih i radova na demontaži, rušenju postojećih i postavljanju novih granitnih ploča. Plato je opremlјen fontanom, mini amfiteatrom, klupama i zelenilom i predstavlja mesto za održavanje brojnih manifestacija i događaja. Nabavka opreme za Osnovnu školu “Hristo Botev” zauzela je drugo mesto sa 218 glasova, dok je najmanje stanovnika Dimitrovgrada svoj glas dalo saniranju terena sportskog centra “Park” (114).

Osim putem glasačkih listića, u Kikindi se glasalo i elektronski preko ankete na društvenoj mreži Facebook, te se Kikinda može pohvaliti da je imala najveću izlaznost. Čak 6.884 glasa bilo je za nabavku kombi vozila (teretno/dostavno vozilo sa liftom) za dnevni boravak za decu, mlade i odrasle osobe sa fizičkim i intelektualnim oštećenјima u Kikindi – korisnici Centra za pružanje usluga socijalne zaštite u Kikindi. Za unapređenјe dostupnosti zdravstvene zaštite dece i omladine kroz uređenje Dečijeg i Školskog dispanzera otišlo je 806 glasova, dok je najmanji broj Kikinđana (221) smatrao da je najvažnija izgradnja dečijeg igralištra na lokaciji Starog jezera u Kikindi.

Građani Kule izglasali su da se sredstva utroše u realizaciju projekta u oblasti unapređenja zdravstvenih usluga u Kuli. Naime, od okupno 666 važećih glasačkih listića, na čak 513 bio je zaokružen projekat za nabavku aparata za reanimaciju u Hitnoj pomoći. Reč je o nabavci dva defibrilatora koji se koriste kao sredstvo prve pomoći kod srčanog udara. Na drugom mestu našao se projekat koji je predviđao digitalizaciju rendgen aparata u Domu zdravlja Kula i to sa 138 glasova. Svega 15 Kuljana zaokružilo je projekat čijom bi se realizacijom završila izgradnja prihvatilišta za pse lutalice.

I u opštini Medijana pobednički projekat je iz oblasti zdravstva. Od ukupno 331 građana, za nabavku ultrazvučnog aparata za Dom zdravlja Niš glasalo je 227. Svega 69 stanovnika ove gradske opštine u Nišu opredelilo se za nabavku interaktivnih-displej tabli za 11 osnovnih škola u opštini. Sa 35 glasova na trećem mestu našao se projekat čija bi realizacija korisnicima Gerontološkog centra u Nišu obezbedila novo prevozno sredstvo.

Bolјim uslovima za boravak i igru dece doprineće uređenje dečijeg igrališta u ulici Ljutice Bogdana u opštini Savski venac. Od ukupno 92 stanovnika ove opštine glavnog grada, 76 je glasalo da se sredstva osvojena u takmičenju opština i gradova Uzmi račun i pobedi 2018, utroše na rekonstrukciju dečijeg igrališta i nabavku klupa sa naslonom, tobogana, ljuljaški, klackalica, njihalica, kao i da se postave gumene podloga ispod sprava. Deset građana smatralo je da sredstva treba usmeriti na nabavku računara i klima uređaja u kabinetima informatike u osnovnim školama, dok je svega 4 stanovnika Savskog venca svoj glas dalo za projekat tekućeg održavanja dečijeg vrtića „Grofica Olga“.

Velika izlaznost na izboru za pobednički projekat bila je u Vranju. Od ukupno 2.996, njih 1.851 glasalo je za to da se u Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ saniraju sanitarni čvorovi. Za arhitektonsko i građevinsko uređenje dečijeg vrtića „Čarolija“ glaslao je 933 Vranjanca, dok se najmanji broj njih (174) opredelio za nabavku vozila za dostavu hrane vrtićima predškolske ustanove „Naše dete“. Bilo je i osam nevažećih glasačkih listića.

I građani Vrbasa mogu da se pohvale agilnošču sugrađana. Od ukupno 1.308 glasova, čak 1.129 bilo je za to da se opremi senzorna soba za potrebe dece sa invaliditetom. Kao inovativna metoda rada sa decom sa različitim razvojnim poremećajima, senzorna soba se sastoji od opreme i sprava koje služe za podsticanje detetovih čula i sposobnosti. Koristi se u terapiji dece sa autizmom, poremećajima senzorne integracije i kod dece stvara osećaj sigurnosti i smiruje ga. Za sređivanje tribina i saniranje terena „Jasike“ i „Vinogradi“ glasalo je 112 Vrbašana. Za uređenje Centra za fizičku kulturu „Drago Jovović“ opredelilo se svega 67 glasača.

Zahvalјujući donaciji Telekoma Srbija, Vranje, Blace i Savski venac osvojili su i WiFi zonu besplatnog interneta maksimalne brzine do 300Mb/s, kao dodatnu nagrada u takmičenju Uzmi račun i pobedi 2018.