Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor

  • NALED
  • MDULS
  • EBRD

NALED je u junu 2017. u saradnji s Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i uz podršku EBRD-a formirao stručni tim – Jedinicu za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor, koja sistemski vodi reformu inspekcija i ima za cilj da obezbedi:

održivo funkcionisanje Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor (Vladino telo koje je zaduženo za usklađivanje i unapređenje planiranja i sprovođenje inspekcijskog nadzora u Republici Srbiji)
koodinaciju i sprovođenje Akcionog plana za reformu inspekcija

Za manje od godinu dana Jedinica je oživela i obezbedila održivu saradnju svih inspekcijskih organa i pripremila izmene 83 propisa u cilju usaglašavanja sa krovnim zakonom o inspekcijama.

U saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Jedinica je pripremila prvi Info list o pravima i obavezama privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru koji služi kao koristan i praktičan vodič i za privrednike i za inspekcije. Dokument je formalno usvojen i od strane Koordinacione komisije.

Koordinaciona komisija uz pomoć Jedinice priprema se za primenu e-inspektora - jedinstvene elektronske platforme za planiranje i upravljanje inspekcijskim nadzorom koja bi trebalo da doprinese većoj efikasnosti i transparentnosti rada inspekcija, kao i njihovoj boljoj međusobnoj koordinaciji.

Jedinica je zadužena i za kompletno vođenje sajta inspektor.gov.rs na kojem se mogu pronaći sve relevantne informacije u vezi sa radom Komisije i svih inspekcija u Srbiji.