Takmičenje opština i gradova – projekti pobedničkih opština

Pored besplatne wifi zone, pet najaktivnijih lokalnih zajednica na takmičenju Uzmi račun i pobedi osvojilo je i 20.000 evra za opremanje i obnovu škola, bolnica, vrtića, trgova i drugih objekata i dobara od javnog značaja po izboru građana. Lokalne samouprave su pripremile predloge projekata za koje će građani pobedničkih opština moći da glasaju:

Bela Palanka

 • 1. Rekonstrukcija prostora za Omladinski klub (Potkrovlјe biblioteke “Vuk Karadžić”)
 • 2. Uređenje arheološkog nalazišta „Remisiana“ (rekonstrukcija trga sa fontanom i spomenika Septimiju Severu)
 • 3. Postavljanje teretane na otvorenom u naselјu „Nova mala“

Dimitrovgrad

 • 1. Kupovina terenskog vozila za Dom zdravlja
 • 2. Rekonstrukcija platoa ispred Centra za kulturu (nabavka i postavljanje granitnih ploča)
 • 3. Rekonstrukcija prostora za formiranje Turističkog info centra

Plandište

 • 1. Nabavka opreme i nameštaja za Osnovnu školu “Dositej Obradović”
 • 2. Nabavka opreme i aparata za Dom zdravlja “1. oktobar” (ultrazvučni aparat sa sondama; bebi vaga)
 • 3. Nabavka kotla za predškolsku ustanovu “Srećno detinjstvo”
 • 4. Nabavka kotla za Dom zdravlja “1. oktobar”

Bela Crkva

 • 1. Rekontrukcija sale zgrade Centra za kulturu “Bela Crkva” i adaptacija prostorija za probe folklora
 • 2. Izgradnja dečijeg igrališta u gradskom parku
 • 3. Izgradnja dečijeg igrališta u predškolskoj ustanovi “Anđelka Đurić”

Golubac

 • 1. Sanacija seoske ambulante u mesnoj zajednici Vinci
 • 2. Sanacija zgrade Osnovne škole “Branko Radičević”u naselјu Dobra
 • 3. Izgradnja nove zgrade Osnovne škole “Branko Radičević” u naselju Krivača