Takmičenje opština i gradova – rang lista

Redosled Male opštine Broj računa i slipova po stanovniku ponderisan zaradama
1 Blace 40.45
2 Dimitrovgrad 37.88
3 Bela Palanka 27.40
Redosled Srednje opštine Broj računa i slipova po stanovniku ponderisan zaradama
1 Savski venac, GO Beograd 39.50
2 Kula 24.14
3 Vrbas 23.15
Redosled Velike opštine Broj računa i slipova po stanovniku ponderisan zaradama
1 Vranje, GO Vranje 38.40
2 Medijana, GO Niš 25.96
3 Kikinda 23.61