Savez za fer konkurenciju (FCA)

NALED i društveno odgovorne kompanije, najveći poslodavci i poreski obveznici u Srbiji, formirali su u aprilu 2014. godine Savez za fer konkurenciju. Cilj Saveza, kao jednog od radnih tela NALED-a, je da pomogne Vladi u definisanju i sprovođenju konkretnih mera i politika za uspostavljanje fer konkurencije i suzbijanje sive ekonomije, ali i kreiranje i jačanje svesti šire i stručne javnosti o uzrocima i posledicama nelegalnog poslovanja i trgovine.

Krajem 2015. godine Vlada Republike Srbije je na inicijativu NALED-a i kompanija okupljenih u Savezu za fer konkurenciju, usvojila Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije.

Predsednik Saveza za fer konkurenciju

Goran Pitić

SOCIETE GENERALE BANKA

Predsednik Upravnog odbora

Potpredsednici Saveza za fer konkurenciju

Dragan Lupšić

Cola Cola HBC

Direktor za odnose sa javnošću, komunikacije i pravne poslove

Vladimir Tipsarević

Japan Tobacco International

Menadžer za odnose sa državnim organima