Najčešća pitanja

USLOVI UČEŠĆA I PRAVILA NAGRADNE IGRE

1. Koji su uslovi za učešće u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi 2020?

Pravo na učešće imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja prikupe i pošalju 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom, odnosno platnim instrumentom za instant plaćanje putem IPS QR koda (''slipova''), minimalne vrednosti od 100 dinara po fiskalnom računu ili slipu, ne starijih od 01. septembra 2020. godine. Na računu ili slipu može biti jedan ili više artikala, čija ukupna vrednost treba da bude 100 ili više dinara. Prilikom adresiranja koverata, na prednjoj strani potrebno je napisati UZMI RAČUN I POBEDI 2020. Na poleđini pošiljke obavezno je da se čitko upiše ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta iz ličnog dokumenta, kao i kontakt telefon. Slanje koverata je besplatno.

2. Kada počinje i koliko traje nagradna igra Uzmi račun i pobedi 2020?

Nagradna igra formalno se priređuje od 15. novembra do 26. decembra 2020. U ovom periodu će biti organizovano šest javnih izvlačenja nagrada na Prvom programu RTS-a:

  1. Prvo izvlačenje 21. novembra 2020.
  2. Drugo izvlačenje 28. novembra 2020.
  3. Treće izvlačenje 5. decembra 2020.
  4. Četvrto izvlačenje 12. decembra 2020.
  5. Peto izvlačenje 19. decembra 2020.
  6. Šesto izvlačenje 26. decembra 2020.

Koverte koje su blagovremeno stigle na traženu adresu i nisu izvučene u nekom od izvlačenja učestvuju u narednom izvlačenju, sve do poslednjeg, šestog izvlačenja. Planirano je da se početkom 2021. organizuje drugi krug nagradne igre, i šest dodatnih izvlačenja u kojima će pravo učesšća imati sve koverte koje su pristigle u prvom krugu. 

3. Da li je učešće u nagradnoj igri zdravstveno bezbedno?

Nagradna igra ne predstavlja dodatni zdravstveni rizik za građane, s obzirom da nema čekanja u redovima za koverte ili markice, niti potrebe da se ulazi u zatvorene prostore s obzirom da se koverte mogu ubaciti u poštanske sandučiće koji se nalaze na otvorenom. Preporučuje se da građani pripreme koverte kod kuće i da ih ubace u najbliže poštansko sanduče, uz pridržavanje propisanih epidemioloških mera (nošenje maske i fizička distanca). Dodatno, građanima se preporučuje da plaćaju bezgotovinski (karticom ili telefonom) kad god je to moguće, jer tako izbegavaju direktan kontakt s prodavcem i novčanicama koje idu iz ruke u ruku, a pritom dupliraju svoje šanse za dobitak.

4. Koji je nagradni fond za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi 2020?

Ukupna vrednost nagradnog fonda nagradne igre Uzmi računu i pobedi 2020 iznosi 660.482,20 evra i 41.623.390,80 dinara. Nagradni fond čine trosoban stan u Beogradu na lokaciji Zemunske kapije, četiri dvosobna stana u Beogradu na lokaciji Zemunske kapije, jednosoban stan u Beogradu na vodi i 30 automobila Fiat 500L.

5. Da li u nagradnoj igri mogu da učestvuju maloletna lica?

Ne. Prema Zakonu o igrama na sreću u nagradnoj igri mogu učestvovati samo punoletne osobe. Ukoliko roditelji ili bake i deke pošalju kovertu na ime svoje maloletne dece ili unučića te koverte će se smatrati nevažećim. 

6. Da li nagradnoj igri mogu da učestvuju stranci sa privremenim ili stalnim boravkom u Srbiji?

U nagradnoj igri mogu učestvovati punoletni građani Srbije ili strani državljani pod uslovom da imaju prijavu prebivališta ili boravišta na teritoriji Republike Srbije.

7. Da li mogu učestvovati stanovnici Kosova?

Da. Pravo na učešće imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije.

8. Da li radnici Pošte imaju pravo učešća u nagradnoj igri?

Ne. Pravo učešća u nagradnoj igri nemaju lica koja su zaposlena u institucijama i organizacijama koje neposredno učestvuju u njenom priređivanju, uključujući: Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije, Ministarstvo finansija, Republička direkcija za imovinu, Uprava za igre na sreću, Poreska uprava, JP Pošta Srbije, Državna lutrija Srbije i NALED. Članovi porodica zaposlenih u navedenim institucijama i organizacijama imaju pravo učešća u nagradnoj igri.

9. Da li je dozvoljeno da trgovci šalju račune iz svojih radnji?

Da. Prema kriterijumima nagradne igre, dozvoljeno je slati fiskalne račune i slipove iz bilo koje prodavnice, uključujući i prodavnicu u kojoj pošiljalac radi. Napominjemo da je obaveza trgovca da izda i uruči fiskalni račun i slip kupcu prilikom svake kupovine, a da kopije sačuva radi evidencije i kontrole.

10. Kako će građani biti informisani o pravilima igre i nagradnom fondu?

Sve informacije o nagradnoj igri, fondu, izvlačenjima i drugim pitanjima biće redovno objavljivane u sredstvima javnog informisanja, na portalu nagradne igre www.uzmiracun.rs, veb prezentacijama priređivača i partnerskih institucija i organizacija i kroz različite PR aktivnosti. Za sva dodatna pitanja građani mogu da se obrate korisničkoj podršci na mejl kontakt@uzmiracun.rs.

11. Ko su organizatori nagradne igre?

Organizator nagradne igre je Vlada Republike Srbije, a podršku pruža NALED.

12. Koji je cilj nagradne igre?

Nagradna igra organizuje se u cilju suzbijanja sive ekonomije kroz jačanje svesti i motivacije građana da plaćaju bezgotovinski i uzimaju fiskalne račune prilikom svake kupovine, jer jedino tada mogu da budu sigurni da trgovac posluje u skladu sa zakonom i da plaća poreze iz kojih se finansiraju zdravstvo, školstvo i druge javne usluge, što je u vreme pandemije važnije nego ikad.

 

SLANJE I POPUNJAVANJE KOVERATA

13. Koliko koverata može da pošalje jedna osoba?

Jedna osoba može da pošalje neograničeni broj koverata, a u svakoj mora biti ili 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom, odnosno platnim instrumentom za instant plaćanje putem IPS QR koda (slipova), minimalne vrednosti od 100 dinara po svakom fiskalnom računu ili slipu, ne starijih od 1. septembra 2020. Visinа rаčunа i slipоvа nе pоvеćаvа šаnsu zа dоbitаk. Svi rаčuni i slipоvi оd 100 dinаrа pа nаvišе iz bilо kоје rаdnjе ili prоdајnоg mеstа imајu istu šаnsu dа učеstvuјu u nаgrаdnој igri.

14. Kakve koverte mogu da se koriste za učešće u nagradnoj igri?

Mogu se koristiti koverte bilo koje boje, veličine ili oblika, dokle god staju u poštansko sanduče. Takođe, važno je da boja koverte omogućava da su lični podaci čitljvi kako bi dobitnik mogao da se identifikuje i kontaktira.

15. Kako popuniti kovertu i na koju adresu je treba poslati?

Adresa na koju se šalju koverte je UZMI RAČUN I POBEDI 2020. Na poleđini koverte treba čitkim slovima upisati lične podatke učesnika i to: ime, prezime, adresa prebivališta/boravišta iz ličnih dokumenata i kontakt telefon. Poleđina koverte je strana na kojoj se koverta otvara.

16. Da li na jednoj koverti može biti upisano više imena pošiljalaca?

Jednu kovertu može poslati samo jedna osoba, odnosno nije dozvoljeno upisati imena dva pošiljalaca na koverti.

17. Da li je u redu da se adresa ili kontakt telefon pošiljaoca napišu unutar koverte?

Ne. Jedan od neophodnih uslova za učešće u nagradnoj igri je da se kontakt podaci pošiljaoca napišu na poleđini koverte, kako je uobičajeno u poštanskom saobraćaju. Ukoliko nedostaje bilo koji od kontakt podataka koji su neophodni za nedvosmislenu identifikaciju dobitnika (ime i prezime, adresa iz ličnih dokumenata i telefon) – koverta će se smatrati nevažećom i učesnik gubi pravo na nagradu.

18. Da li je tačno da je poštarina za slanje koverata besplatna ili se mora zalepiti poštanska markica?

Poštanska usluga slanja koverata za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi 2020 je besplatna. Poštanska markica nije potrebna.

19. Zašto nisu predviđene tipske / namenske koverte za učešće u nagradnoj igri?

Da bi se izbegle gužve i redovi u Pošti radi preuzimanja namenskih koverti, građanima je omogućeno da koriste bilo koje koverte za učešće u nagradnoj igri, što je jednostavnije i zdravstveno bezbednije. Prilikom adresiranja koverata, na prednjoj strani je dovoljno napisati UZMI RAČUN I POBEDI 2020, a na poleđini koverte je potrebno čitko napisati kontakt podatke pošiljaoca (ime, prezime, adresa iz ličnih dokumenata i telefon).

20. Na koji način Pošta Srbije garantuje bezbednost pošiljki i da neće biti zloupotreba?

Javno preduzeće Pošta Srbije je dužno da preduzima sve neophodne organizacione mere kojima se korisnicima usluga obezbeđuju i pružaju kvalitetne i sigurne poštanske usluge, kao i da obezbedi nepovredivost poštanskih pošiljaka i tajnost podataka što je garantovano odredbama Ustava Republike Srbije u članu 41 – Tajnost pisama i drugih sredstava opštenja, i Zakonom o poštanskim uslugama u kojem je u članu 2. stav 8. navedena odredba o načelu nepovredivosti tajnosti pisama i drugih sredstava opštenja. Prilikom obavljanja usluga svi elementi poštanske mreže, odnosno preradni centri na lokalnom i regionalnom nivou su obezbeđeni celodnevnim (24 časa) video nadzorom. U skladu sa navedenim, preduzete su sve neophodne mere u cilju zaštite nepovredivosti svih pošiljaka u okviru nagradne igre „Uzmi račun i pobedi 2020“: nakon prispeća ovih pošiljaka na namenski pregradak, pošiljke se sortiraju, pakuju u namenske vreće, zatvaraju sigurnosnim zatvornicama, a potom se odlažu u prostoriju koja je obezbeđena fizičko-tehničkom zaštitom i neprekidnim video nadzorom. Pošta Srbije, kao javni poštanski operator na mesečnom nivou izvrši prenos preko 20 miliona poštanskih pošiljaka, i redovno pruža podršku u organizaciji nagradnih igara, uključujući i uspešnu realizaciju dva ciklusa nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“ tokom 2017. i 2018. godine.

 

FISKALNI RAČUNI I SLIPOVI

21. Da li računi i slipovi mogu biti iz iste prodavnice i da li mogu svi biti izdati istog dana?

Računi i slipovi su važeći bez obzira da li su iz istog prodajnog mesta ili ne, da li su izdati istog dana i koja je vrsta robe kupljena. Važno je samo da su fiskalni računi ili slipovi ispravni, da nisu stariji od 1. septembra 2020. i da je minimalni iznos po računu 100 dinara.

22. Na koji način plaćanje karticom duplira šansu za dobitak?

Jednostavno – ukoliko 10 puta platite kešom, dobićete 10 fiskalnih računa što je dovoljno za jednu kovertu. Ukoliko 10 puta platite karticom ili platnim instrumentom za instant plaćanje putem IPS QR koda – dobićete 10 fiskalnih računa i još 10 slipova, što je dovoljno za dve koverte, a to je dupla šansa za dobitak!

23. Zašto ste uključili slipove u nagradnu igru?

Slipovi (potvrda o plaćanju karticom i platnim instrumentom za instant plaćanje putem IPS QR koda) su uključeni u nagradnu igru kako bi se podstaklo bezgotovinsko plaćanje kao najbolji način da se svaka novčana transakcija učini transparentnom. Činjenica da je plaćanje obavljeno bezgotovinski i da novac prelazi sa računa kupca na račun prodavca čini tok tih sredstava vidljivim što nije uvek slučaj sa transakcijama u kešu gde, u slučaju da nije izdat fiskalni račun, promet ostaje potpuno neprimetan za poreske organe. Dodatno – bezgotovinsko plaćanje je zdravstveno bezbednije od plaćanja kešom, jer nema potrebe za direktnim kontaktom sa prodavcem ili novcem koji ide iz ruke u ruku.

24. Kako prepoznati pravi fiskalni račun ili slip (potvrdu o plaćanju)?

Na stranicama fiskalni računi i slip možete proveriti da li su vaši fiskalni računi i slipovi validni, odnosno da li imaju sve osnovne elemente.

25. Da li mogu da se šalju loše odštampani fiskalni računi na kojima se ne vide svi podaci?

Takve račune nemojte slati, jer na fiskalnim računima svi osnovni elementi moraju biti čitljivi kako bi Komisija proverila njihovu ispravnost.

26. Da li je ispravan fiskalni račun na kome piše "roba" umesto konkretnog naziva proizvoda, a kao jedinica mere se navodi jedan dinar?

Zakonom o fiskalnim kasama, u članu 12 koji se odnosi na fiskalni isečak i fiskalni račun, definisano je da fiskalni isečak obavezno treba da sadrži sledeće elemente: naziv, količina, jedinica mere, cena po jedinici mere, oznaka poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobara, odnosno usluga. „Roba“ i „dinar“ ne mogu se smatrati nazivom proizvoda i jedinicom mere u skladu sa Zakonom, i u tom smislu ovakvi fiskalni računi nisu ispravni. Sve nepravilnosti u vezi sa izdavanjem fiskalnih računa mogu se prijaviti Poreskoj upravi telefonom na brojeve: 011/361 99 00 ili 011/347 90 61, ili online putem putem portala www.poreskialarm.rs.

27. Da li slipovi u jednoj koverti moraju da budu svi sa iste kartice ili mogu biti sa različitih kartica?

Slipovi u koverti mogu biti sa različitih kartica. Slipovi ne moraju glasiti na lice koje je na koverti naznačeno kao pošiljalac. Potrebno je poslati 10 slipova, minimalne vrednosti 100 dinara i ne starijih od 1. septembra 2020. Osnovni elementi slipa moraju biti validni.

28. Da li fiskalni računi i slipovi mogu da se kombinuju u istoj koverti?

Ne. Fiskalni računi i slipovi šalju se odvojeno u zasebnim kovertama, i ne treba ih mešati. Svaka koverta treba da sadrži najmanje 10 fiskalnih računa ili 10 slipova. Koverte u kojima su pomešani slipovi i fiskalni računi tako da nema 10 ispravnih od jedne vrste - biće diskvalifikovane.

29. Da li u nagradnoj igri mogu da učestvuju fiskalni računi na kojima je naznačen PDV 0% odnosno nisu u sistemu PDV-a?

Da, fiskalni računi na kojima je PDV osnovica iskazana sa 0% su validne za učešće u nagradnoj igri.

30. Da li u nagradnoj igri mogu da učestvuju fiskalni računi za cigarete i alkohol?

Da, fiskalni računi i slipovi izdati prilikom kupovine cigareta i alkohola mogu da učestvuju u nagradnoj igri. 

31. Da li u nagradnoj igri mogu učestvovati računi kao što su računi o plaćenoj putarini, potvrde o izvršenoj ispati novca sa bankomata, autobuske ili bioskopske karte?

Ne. Priznanice o plaćenoj putarini, potvrde o izvršenoj isplati novca sa bankomata, autobuske ili bioskopske karte nisu ni fiskalni račun ni potvrda o plaćanju karticom i kao takve ne mogu učestvovati u nagradnoj igri. 

32. Da li je važeća koverta ukoliko se u njoj nalazi 10 računa i jedan, dva ili više slipova?

Važeća je svaka koverta u kojoj se nalazi minimum 10 ispravnih fiskalnih računa ili 10 ispravnih slipova. Računa i slipova može biti i više, ali deset ispravnih je neophodan uslov.

33. Da li mogu da pošaljem fiskalni račun ili slip koji je malo izgužvan?

Fiskalne račune i slipove koji su izgužvani je potrebno ispraviti i proveriti da li su svi neophodni elementi na njima čitljivi i ispravni - ukoliko jesu, možete ih poslati uredno složene u koverti.

34. Da li je dozvoljeno da se fiskalni računi i slipovi potpišu sa zadnje strane, ili da se upiše ime i prezime pošiljaoca?  

Iako nije neophodno, učesnici mogu potpisati fiskalne račune i slipove sa zadnje strane ili upisati svoje ime i prezime, ukoliko to žele. Bitno je da svi neophodni elementi fiskalnog računa ili slipa budu čitljivi kako bi komisija mogla da proveri njihovu ispravnost.

35. Šta da radim ukoliko prodavac ne želi da mi izda fiskalni račun, ili ukoliko dobijem neispravan račun?

Nepravilnosti u vezi sa izdavanjem fiskalnih računa, građani mogu prijaviti Poreskoj upravi telefonom na brojeve: 011/361 99 00 ili 011/347 90 61. Prijave za neizdavanje fiskalnih računa, kao i prijave za izdavanje lažnih i neodgovarajućih računa, kao što su predračuni, međuračuni ili takozvani blok-računi, mogu se podneti i online putem putem portala Poreske uprave - www.poreskialarm.rs.

Dodatno, tokom pandemije korona virusa Vlada Srbije je odgovorila i na potrebe građana da na jednostavan način prijave i druge oblike sive ekonomije te je u saradnji s NALED-om i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) otvoren jedinstveni Kontakt centar republičkih inspekcija na broju 011/ 6350-322 ili putem online formulara na sajtu www.inspektor.gov.rs.