Poresko oslobođenje početnika u poslovanju

Zakon o porezu na dohodak gradjana

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Analiza poreskog i neporeskog oslobođenja početnika u poslovanju

Početak primene mere

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, usvojenim u decembru prošle godine, od prvog oktobra 2018. kreće primena mere oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja.

Korisnici

Meru mogu da koriste novoosnovana privredna društva ili preduzetnici u režimu isplate lične zarade, za sebe i najviše 9 zaposlenih koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • - Da su u proteklih najviše godinu dana završili srednju školu ili fakultet
  • - Da su duže od šest meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje

Uslovi za korišćenje 

Uslov za korišćenje mere je i da godišnja zarada svakog od zaposlenih u režimu poreskog oslobođenja ne sme da prelazi iznos trostruke prosečne godišnje zarade u Srbiji.

Meru poreskog oslobođenja moguće je iskoristiti samo jednom, što znači da ako je neko ostvario pravo na meru kao preduzetnik, to neće moći ponovo da učini ukoliko se regustruje kao osnivač privrednog društva.

Korisnici mere ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje i na druga prava iz radnog odnosa, osim na penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzijsko osiguranje korisnici mere mogu opciono samostalno uplaćivati za sebe i najviše 9 novozaposlenih radnika.

Inicijativa za poresko oslobođenje početnika u poslovanju

Poresko oslobođenje početnika u poslovanju Vlada Srbije i Parlament usvojili su na predlog NALED-a, a prema Analizi poreskog i neporeskog oslobođenja početnika u poslovanju koju je NALED sproveo 2017. godine u saradnji sa Fakultetom političkih nauka, a uz podršku nemačke razvojne saradnje  kroz projekat "Reforma javnih finansija - finansiranje Agende 2030". Analiza je pokazala da će uštede koje će po ovom osnovu ostvariti preduzetnici u režimu lične zarade ići i do 250.000 dinara godišnje.

Uvođenjem podsticaja za početnike u poslovanju usvojena je jedna od najvažnih mera Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije.

Za više informacija možete se obratiti kontakt centru na adresu startujlegalno@naled.rs.

*Uz podršku nemačke razvojne saradnje kroz projekat "Reforma javnih finansija - finansiranje Agende 2030", NALED sprovodi projekat Podrška Vladi Srbije u suzbijanju sive ekonomije 2018 – 2020. Ključne aktivnosti projekta tiču se koordinacije svih relevantnih institucija uključenih u realizaciju mere poreskog oslobođenja početnika u poslovanju, podrške u izmeni softvera Poreske uprave, organizacije info dana za javne službenike, edukacije početnika u poslovanju.