Šalter sale

Šalter sale

Sve lokalne samouprave koje učestvuju u takmičenju Šampioni bezgotovinskog plaćanja, osim besplatnih POS terminala, dobili su i brending koji informiše građane o uslovima takmičenja, brzim uslovima plaćanja i nižoj proviziji. 

Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale
Šalter sale