ŠAMPIONI PREDUZETNIŠTVA 2020

Takmičenje gradova i opština Šampioni preduzetništva 2020, koje organizuju NALED i Republički sekretarijat za javne politike, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije i uz podršku projekta nemačke razvojne saradnje „Reforma javnih finansija - Agenda 2030“ koji implementira GIZ startovalo je od 1. januara 2020. godine. Cilj takmičenja je podsticanje lokalnih samouprava da se aktivno uključe u stimulisanje preduzetništva u svojim sredinama kroz promociju nacionalnih i lokalnih programa podrške, kao i da se prepoznaju i istaknu primeri najbolje prakse u Srbiji, odnosno podrži dalja primena onih podsticajnih mera koje daju najbolje rezultate.

Lokalne samouprave se rangiraju na osnovu dva ključna kriterijuma: broja novoosnovanih privrednih subjekata (preduzetnika i privrednih društava) i broja korisnika mere poreskog oslobođenja početnika u poslovanju (olakšica 23), ponderisanim u odnosu 6 : 4. Kroz broj novoosnovanih privrednih subjekata prate se efekti svih podsticajnih mera za započinjanje poslovanja, uključujući finansijske, nefinansijske i fiskalne podsticaje, na nacionalnom i lokalnom nivou. Poseban fokus posvećen je olakšici 23, u cilju praćenja njenih efekata, u skladu sa Akcionim planom za suzbijanje sive ekonomije. Dodatno, kako bi se obezbedile jednake šanse za sve opštine i gradove, kriterijumi se posmatraju u odnosu na broj stanovnika (per capita).  

Takmičenje Šampioni preduzetništva 2020 je jedna od aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za suzbijanje sive ekonomije, kao deo kampanje „Startuj legalno“ za promociju odgovornog preduzetništva.

Rang lista lokalnih samouprava biće objavljivana na nacionalnom portalu posvećenom borbi protiv sive ekonomije www.uzmiracun.rs, na polugodišnjem nivou.