Stručni žiri

DUŠAN VUJOVIĆ

MINISTAR FINANSIJA

Rođen je 1951. godine u Požarevcu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Postdoktorske studije završio je na američkom univerzitetu "Berkli". Radio je kao asistent na Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu i kao asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a potom i kao docent i vanredni profesor na tom fakultetu. Bio je dugogodišnji saradnik Svetske banke (SB). Rukovodio je programom stručnog usavršavanja kadrova iz ekonomskih ministarstava zemalјa u tranziciji iz istočne i južne Evrope, bivšeg SSSR-a, Kine i Vijetnama. Radio je kao predstavnik Srbije i Crne Gore u Savetu direktora SB, rukovodio je programom SB u Ukrajini i bio vodeći ekonomista te banke za Evropu i centralnu Aziju. Od 2011. godine Vujović je radio kao konsultant Svetske banke i USAID-a u oblasti inovacija, budžetske reforme i reforme javnog sektora. Predaje na nekoliko fakulteta u svetu. U Beogradu je profesor na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA).MDirektor je Instituta za strategiju i konkurentnost tog fakulteta. Objavio je veliki broj radova u međunarodnim časopisima. Glavni je urednik časopisa "Finansije", koji izdaje Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije.

VIOLETA JOVANOVIĆ

IZVRŠNA DIREKTORKA NALED-a

Kao stručnjak i tim lider na USAID-ovim programima u Srbiji i regionu, Violeta od 1998. gradi ekspertizu u oblasti lokalnog ekonomskog i ruralnog razvoja i standardizacije, kroz osmišljavanje i realizaciju kompleksnih razvojnih projekata za oporavak privrede i preduzetništva u vrednosti od preko 10 miliona dolara. Kao prvi zaposleni u NALED-u, na poziciji izvršnog direktora od jula 2007. pokreće osamostaljivanje i izgradnju organizacije koja izrasta u najveću javno-privatnu asocijaciju usmerenu na izgradnju povoljnog poslovnog okruženja u Srbiji i regionu jugoistočne Evrope. Kao diplomirani filolog, dodatno obrazovanje u domenu ekonomije i projektnog menadžmenta stiče na specijalizovanim obukama i studijskim programima u SAD i Evropi. Angažovana je kao motivacioni govornik i moderator na stručnim skupovima na temu ženskog preduzetništva i liderstva u zemlji i inostranstvu. Poseduje međunarodno iskustvo kao konsultant u oblasti sertifikacije i zaštite intelektualne svojine. Aktivno doprinosi očuvanju tradicionalnog nasleđa Srbije i zapošljavanju žena kroz ulogu osnivača i dobrovoljne predsednice Etno mreže.

JELENA RISTIĆ

DIREKTORKA ZA TRŽIŠTA SRBIJE, CRNE GORE i BiH

Na poziciji direktora za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine je od 2017. godine gde je zadužena za dalji razvoj poslovnih prilika na ova tri tržišta. Predvodi razvoj i implementaciju strateških i taktičkih planova za poslovni razvoj, upravljanje proizvodima i podršku marketinškim aktivnostima u skladu sa globalnim i lokalnim ciljevima kompanije. U kompaniji Mastercard je od 2009. godine i tokom tog perioda je radila na jačanju pozicije kompanije i unapređenju poslovnih operacija u Srbiji i Crnoj Gori. Poseduje opsežno iskustvo u bankarskom sektoru u Srbiji i radila je u kartičarskim odeljenjima dve velike banke - Banca Intesa i Vojvođanske banke. Završila je bankarstvo, finansije i osiguranje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

GORAN PITIĆ

PREDSEDNIK UO SOCIETE GENERALE BANKE, PREDSEDAVAJUĆI SAVEZA ZA FER KONKURENCIJU U NALED-u

Redovni je profesor ekonomije i pridruženi MOC profesor na Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School, SAD. Predsednik je Saveta FEFA. Član je upravnog odbora privrednog društva Metalac Holding iz Gornjeg Milanovca od 2008. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje magistra je stekao na dva fakulteta – na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na Katedri za ekonomiju Univerziteta u Torontu. Specijalizirao je ekonomiju na Univerzitetu u Vorviku u Velikoj Britaniji 1991/92 godine. Takođe se usavršavao na Londonskoj školi ekonomije i učestovao u velikom broju stručnih programa na unverzitetima u Evropi i Americi, kao i pri institutima koji se bave finansijskim tržištima. Od oktobra 2000. do marta 2004. godine, bio je Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom u prvoj demokratskoj vladi Republike Srbije. Pitić je predsednik UO Societe Generale banke i UO Udruženja banaka Srbije, predsednik Saveza za fer konkurenciju u NALED-u, član UO Saveta stranih investitora, član Predsedništva Saveza ekonomista Srbije i Udruženja korporativnih direktora.

SVETLANA JOVANOVIĆ

ASISTENT, FON / VIŠA SAVETNICA, VLADA SRBIJE

Svetlana Jovanović je asistent na Fakultetu organizacionih nauka, angažovana u oblastima Kompjuterskog i Cyber prava, Kompjuterske i Cyber forenzike, Elektronskog poslovanja, Elektronske uprave. Diplomirala je 2006. godine na FON-u u Beogradu. Završila je master studije na smeru Informacioni sistemi – oblast Cyber kriminal i doktorsku disertaciju iz oblasti Cyber kriminala. Organizuje i vodi aktivnosti Akademskog Cyber foruma, organizacije koja se bavi pojavama u cyber prostoru. Jedan je od predavača na programima stručnog usavršavanja nastavnika. Autor je brojnih radova i monografije u oblastima zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja drugih prava na internetu. Kao viša savetnica pri Kabinetu predsednice Vlade Srbije u Jedinici za implementaciju strateških projekata, radi na uvođenju elektronskih servisa i razvoju e-uprave.