Upotreba kartica

Najnovije MasterIndex istraživanje kompanije Mastercard o finansijskim navikama i potrebama aktivnih korisnika kartica u Srbiji (sprovedeno u septembru 2016.), pokazalo je da je Srbija dominantno debitno tržište jer 75% ispitanika koristi isključivo debitne kartice, što je za 15,4% više nego prošle godine.

Ovo istraživanje takođe pokazuje da 13% ispitanika ima i debitnu i kreditnu karticu, dok 7% ispitanika koristi samo kreditne kartice. Njih 65% karticu koristi makar jednom nedeljno, dok se kartice generalno u Srbiji u proseku koriste 8 puta mesečno. Debitnim karticama najčešće se plaćaju hrana i odeća, kao i u slučaju kreditne kartice - za kupovinu hrane (44%) i odeće (35%).

Lokacije na kojima bi građani želeli da plaćaju karticama, ali trenutno nema dovoljno ili nema uopšte POS terminala su:

  • pijace (24% ispitanika, 8% više u odnosu na 2015.)
  • lokalne prodavnice (19%)
  • kiosci i trafike (14% svaki)
  • sve državne i opštinske institucije (13%)
  • sva taksi vozila (13%) i
  • ispostave telekomunikacionih kompanija (8%)