11.10.2018.

Drugi info dan o meri poreskog oslobođenja početnika u poslovanju

Drugi info dan o meri poreskog oslobođenja početnika u poslovanju

U četvrtak, 11. oktobra na Novosadskom sajmu, održan je drugi info dan povodom početka primene mere poreskog oslobođenja početnika u poslovanju.

Predstavnici Poreske uprave predstavili su novine koje mera poreskog oslobođenja donosi, prava i obaveze korisnika mere kao i način ostvarivanja prava na korišćenje iste. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem Vodiča za primenu poreskog oslobođenja, kao i da daju svoj doprinos finalizaciji ovog dokumenta.

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, usvojenim u decembru prošle godine, od 1. oktobra 2018. počela je primena mere oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja. Pravo na oslobađanje ostvaruje se u periodu od 12 meseci od osnivanja pravnog lica, odnosno registracije preduzetnika.

Nakon Beograda i Novog Sada, info dani će biti organizovani u Novom Pazaru (23.10.), Nišu (25.10),i Kragujevcu (29.10.), kako bi svi relevantni akteri bili pravovremeno informisani o pojedinostima mere poreskog oslobođenja.