16.07.2018.

Od oktobra primena poreskih olakšica za početnike u poslovanju

Od oktobra primena poreskih olakšica za početnike u poslovanju

Dalja primena Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, sprovođenje reformi u cilju unapređenja privrednog ambijenta Srbije i jačanja njene pozicije na međunarodnim listama konkurentnosti bile su teme razgovora predstavnika Ministarstva finansija i NALED-a na sastanku održanom u ponedeljak 16. jula 2018.

Ministar finansija Siniša Mali posebno je istakao važnost usvajanja mere poreskog oslobođenja za početnike u poslovanju koja kreće sa primenom 1. oktobra 2018. i tom prilikom izrazio spremnost resornog ministarstva da pomogne nadležnim institucijama da se što bolje pripreme za primenu  mere kako bi što više mladih u legalnim tokovima započelo sopstveni biznis.

Mera oslobođenja početnika u poslovanju od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja propisana je izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, usvojenim u decembru prošle godine.

Meru mogu da koriste novoosnovana privredna društva ili preduzetnici u režimu isplate lične zarade, za najviše 9 zaposlenih koji ispunjavaju sledeće uslove:  

  • Da su u proteklih najviše godinu dana završili srednju školu ili fakultet
  • Da su duže od šest meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje

Uslov za korišćenje mere je i da godišnja zarada svakog od zaposlenih u režimu poreskog oslobođenja ne sme da prelazi iznos trostruke prosečne godišnje zarade u Srbiji.

Meru poreskog oslobođenja moguće je iskoristiti samo jednom, što znači da ako je neko ostvario pravo na meru kao preduzetnik, to neće moći ponovo da učini ukoliko se regustruje kao osnivač privrednog društva, niti može koristiti meru kao novozaposleni, a nakon toga kao osnivač ili preduzetnik.

Korisnici mere ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje i na druga prava iz radnog odnosa, osim na penzijsko i invalidsko osiguranje, koje ukoliko žele mogu samostalno da uplaćuju u skladu sa važećim propisima. 

Poresko oslobođenje početnika u poslovanju Vlada Srbije i Parlament usvojili su na predlog NALED-a, a prema Analizi poreskog i neporeskog oslobođenja početnika u poslovanju koju je NALED sproveo 2017. godine u saradnji sa Fakultetom političkih nauka, a uz podršku nemačke razvojne saradnje kroz GIZ projekat Reforma javnih finansija. Analiza je pokazala da će uštede koje će po ovom osnovu ostvariti preduzetnici u režimu lične zarade ići i do 250.000 dinara godišnje.

Uvođenjem podsticaja za početnike u poslovanju usvojena je jedna od najvažnih mera Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije.