14.12.2017.

Početnici u poslovanju oslobođeni poreskog opterećenja

Početnici u poslovanju oslobođeni poreskog opterećenja

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je juče set poreskih zakona koji će omogućiti bolje poslovno okruženje, manje namete za privredu i uslove za veće zapošljavanje. Na taj način Vlada Srbije nastaviće da radi na stvaranju dinamične i konkurentne privrede daljim jačanjem i razvojem sektora malih i srednjih preduzeća.

Ključna novina jeste uvođenje podsticaja za početnike u poslovanju – lica koja su u prethodnih godinu dana završili srednju školu ili fakultet ili su duže od šest meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposlena lica. Usvajanjem izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje oni koji započinju sa obavljanjem sopstvene delatnosti dobiće dodatni podsticaj, jer će biti oslobođeni plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u godini osnivanja preduzeća i u narednoj godini.

Prema rešenju koje je izradila radna grupa Ministarstva finansija, Poreske uprave i NALED-a, ta novina odnosi se na zaradu osnivača preduzetničke radnje i zarade do devet novozaposlenih osoba, koje takođe moraju da budu tek svršeni srednjoškolci i studenti odnosno lica sa evidencije NSZ. Primena mere počinje u oktobru 2018. i važiće za preduzetnike u režimu isplate lične zarade.

Prema Analizi poreskog i neporeskog opterećenja početnika u poslovanju koju je realizovao NALED, uštede koje će po ovom osnovu ostvariti preduzetnici idu i do 250.000 dinara godišnje. Uvođenjem podsticaja za početnike u poslovanju usvojena je jedna od najvažnih mera Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije.