15.03.2017.

Porodica Bjelan se uverila u neispravnost sadržaja u svojoj koverti

Porodica Bjelan se uverila u neispravnost sadržaja u svojoj koverti

U ponedeljak 13. marta u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, članovi Komisije za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi, omogućili su Jeleni Bjelan Ranković, majci devojke čija je koverta proglašena neregularnom u prvom izvlačenju, da se uveri u neispravnost računa koji se nalazio u poslatoj koverti. Njena koverta prva je izvučena pri dodeli stana u Beogradu na lokaciji Braća-Jerković Padina.

Zajedno sa svojim pravnim zastupnikom Jelena Bjelan Ranković se uverila da je u koverti bilo 10 računa, ali da jedan od tih računa nije bio fiskalni zbog čega ta koverta nije ispunjavala pravila igre. Dodatno, koverta je bila adresirana na ime maloletne ćerke Anastasije, što takođe nije u skladu sa propozicijama jer maloletna lica nemaju pravo učešća.

Jelena Bjelan Ranković zahvalila se na prilici da pogleda kovertu i poručila svim učesnicima da se o pravilima informišu na vreme, kao i to da će njena porodica nastaviti i dalje da šalje koverte sa fiskalnim računima i slipovima.

Podsećamo da pravo učešća u nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi“ imaju punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja prikupe 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom slipova), minimalne vrednosti od 100 dinara po fiskalnom računu ili slipu, ne starijih od 1. januara 2017. Fiskalni računi i slipovi dostavljaju se odvojeno (ne smeju se mešati) u namenskim kovertama koje mogu besplatno da se preuzmu u svim filijalama Pošte Srbije. Broj koverata koje mogu da se pošalju nije ograničen. Na kovertama je već odštampan poštanski fah na koji se šalju računi, a građani treba čitko da popune svoje podatke - ime i prezime, adresu stanovanja, poštanski broj/adresni kod i kontakt telefon.