18.05.2017.

Rezultati na suzbijanju sive ekonomije

Rezultati na suzbijanju sive ekonomije

Kao rezultat povolјnih makroekonomskih kretanja, bolјe naplate javnih prihoda i sistemske borbe protiv sive ekonomije, u toku 2016. godine značajno je umanjen fiskalni deficit, pri čemu su poreski prihodi premašili plan za 122 mlrd dinara.

Najveći doprinos boljoj naplati poreskih prihoda u odnosu na 2015. dalo sprovođenje mera Nacionalnog programa za efikasno postupanje inspekcijskih organa i Poreske uprave. Naplata PDV-a veća je za 37,5 milijardi dinara (realni rast 7,8%), akciza za 29,8 milijardi (11,4%) i poreza na dohodak građana za 8,3 milijardi (4,5%).

Tokom prošle godine u 245.392 inspekcijske kontrole otkriveno je 3.656 neregistrovanih firmi. Inspektorat za rad tokom 53.069 nadzora zatekao je 19.472 osobe koje rade na crno nakon čega je za 90% njih zasnovan radni odnos. Uprkos odličnim rezultatima, ocenjeno je da neophodno preduzeti dodatne aktivnosti na rešavanju problema neformalno zaposlenih kojih je u poslednjem kvartalu 2016. bilo oko 570.000, od čega dve trećine radi u poljoprivredi. U cilju regulisanja njihovog statusa, Ministarstvo za rad zajedno s Ministarstvom poljoprivrede, NALED-om i resornim državnim organima pokrenuo je izradu zakona o sezonskom radu u poljoprivredi.

Značajni rezultati ostvareni su i u jačanju poreske discipline i kulture. Prema podacima Poreske uprave za prvi kvartal, tokom kojeg je realizovana nagradna igra „Uzmi račun i pobedi“ zabeležen je rast prometa evidentiranog preko fiskalnih kasa za 7,64% od čega je najveći skok (33,84%) registrovan kod tzv. „malih“ obveznika kod kojih je siva ekonomija najzastupljenija.

Građani su se ohrabrili da češće prijavljuju neizdavanje fiskalnih računa tako da je broj prijava u prvom kvartalu skočio za čak 47,3% u odnosu na isto tromesečje 2016. a naročito u martu (88,55%). Takođe, poreski inspektori su uočili za četvrtinu manje nepravilnosti u izdavanju računa prilikom kontrola radnji i privremeno su zatvorili manje objekata (pad od 7,14%).