17.05.2017.

Usvojen novi Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije

Usvojen novi Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije

Na proširenoj sednici Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije Vlade Republike Srbije, održanoj 17. maja 2017. u Palati Srbija, usvojeni su rezultati na suzbijanju sive ekonomije u prošloj godini i novi Akcioni plan za 2017. i 2018. koji predviđa povećanje broja mera i intenziviranje aktivnosti resornih institucija na smanjenju obima nelegalne trgovine, neprijavljenog rada i utaje poreza.

Fokus novog Akcionog plana koji sada ima 107 mera, biće uspostavljanje efikasnijeg nadzora nad tokovima u sivoj zoni, unapređenje funkcionisanja fiskalnog sistema i smanjenje administrativnog opterećenja za privredu i građane. Jedna od novina jesu mere za jačanje kapaciteta Poreske uprave.

Kako bi Nacionalni program dao očekivane rezultate, u godinama pred nama moraćemo da posvetimo više pažnje merama u oblasti fiskalne politike, reforme parafiskalnih nameta i unapređenja fiskalizacije. Cilj je da kroz primenu Nacionalnog programa sprovedemo reforme i radimo na edukaciji i promeni svesti građana i privrede, ali i državnih službenika, koje će podstaći odgovorno ponašanje na svim nivoima – izjavio je ministar finansija i predsedavajući Koordinacionog tela Dušan Vujović, na drugoj proširenoj sednici održanoj u Palati Srbija.

Uspeh nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“ koji je kreirao veliko interesovanje i podršku javnosti za rešavanje problema nelegalnog poslovanja doprineo je i proširenju broja mera u delu Akcionog plana posvećenom edukaciji.

Pokrenuli smo aktivnosti na izradi serijala koji će građanima pružiti najvažnije informacije o sivoj ekonomiji. Takođe, planiramo različite vrste aktivacija mladih kroz kvizove i konkurse na društvenim mrežama i preko sajta uzmiracun.rs. Sve to biće uvod u novi ciklus nagradne igre koji planiramo za jesen jer je cilj da u Godinama borbe protiv sive ekonomije kontinuirano usmeravamo pažnju na ovaj problem i motivišemo građane i privredu da se pridruže naporima Vlade Srbije – najavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić.

Kada je reč o prioritetima Akcionog plana u drugoj polovini ove godine, predsedavajući NALED-ovog Saveza za fer konkurenciju Goran Pitić istakao je da će to biti izrada softvera e-inspektor, koji će ujednačiti postupanje inspekcijskih organa, kao i sprovođenje zajedničkih obuka tužilaštava i inspekcija radi efikasnijeg procesuiranja i sankcionisanja poslovanja u sivom.

Tokom 2018. počinju s radom posebna odeljenja tužilaštava koja će se baviti istragom finansijskog kriminala i saradnja sa inspektorima je veoma važna. Privreda očekuje sistemsko unapređenje u ovoj oblasti, imajući u vidu dosadašnje skromne rezultate u dinamici rešavanja predmeta i osuđivanja počinilaca tako da je rizik nezakonitog rada bio minimalan – rekao je Pitić

Posebna pažnja u Akcionom planu posvećena je najosetljivijim grupama, mladima i nezaposlenim početnicima u poslovanju. Kako bi im se olakšalo pokretanje biznisa i legalno poslovanje, predviđena je izrada podsticaja, kao i izmena sistema paušalnog oporezivanja.

U cilju unapređenja fiskalizacije i proširenja obuhvata predviđena je izrada novog zakona o fiskalizaciji čija bi primena startovala u 2018. i uvela veću pravičnost na tržištu, smanjila administrativne i tehničke troškove privredi i povećala efikasnost u kontroli plaćanja PDV-a.

Izradu Akcionog plana realizovala je Stručna grupa Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije Vlade Republike Srbije koju čine predstavnici Kabineta predsednika Vlade, ministarstava finansija, građevinarstva, državne uprave, trgovine, privrede, rada, pravde, unutrašnjih poslova, Poreske uprave, Uprave carina, Republičkog sekretarijata za javne politike, NALED-a i Saveza za fer konkurenciju. 

Usvojen novi Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije
Usvojen novi Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije
Usvojen novi Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije
Usvojen novi Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije