22.09.2017.

Vlada Srbije usvojila novi Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije

Vlada Srbije usvojila novi Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije

Na sednici održanoj 22. septembra 2017, Vlada Srbije usvojila je novi Akcioni plan za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije za 2017/18. godinu.

Akcioni plan sadrži 108 mera i aktivnosti i predviđa uspostavljanje efikasnijeg nadzora nad tokovima u sivoj zoni, unapređenje funkcionisanja fiskalnog sistema i smanjenje administrativnog opterećenja za privredu i građane.

Jedan od prioriteta Akcionog plana je izrada softvera e-inspektor, koji bi trebalo da ujednači postupanje inspekcijskih organa i sprovođenje zajedničkih obuka tužilaštva i inspekcija, a posebna pažnja biće posvećena najosetljivijim grupama, mladima i nezaposlenim početnicima u poslovanju.

Izradu Akcionog plana realizovala je Stručna grupa Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije Vlade Republike Srbije koju čine predstavnici Kabineta predsednika Vlade, ministarstava finansija, građevinarstva, državne uprave, trgovine, privrede, rada, pravde, unutrašnjih poslova, Poreske uprave, Uprave carina, Republičkog sekretarijata za javne politike, NALED-a i Saveza za fer konkurenciju.