Vranje - Opisi projekata

Pravo glasa za jedan od predloženih projekata imaju svi punoletni građani Vranja.

Period glasanja: od 6. do 15. juna 2018.

Lokacije i vreme glasanja:

  • Uslužni centar Gradske uprave od 7:30h do 15:30h
  • Štand na gradskom šetalištu od 07h do 20h

1. Sanacija sanitarnih čvorova u Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“

Osnovnu škola „Jovan Jovanović Zmaj“, smeštenu u centru grada, pohađa više od 700 đaka. Sanitarne prostorije su u veoma lošem stanju, dotrajale su i imaju smanjenu funkcionalnost. Izuzetno loša četiri sanitarna čvora u objektu osnovne škole ugrožava i nivo potrebne higijene, ali i zdravlјe učenika. Sanacijom sanitarnih čvorova i sređivanjem prateće instalacije stvorili bi se osnovni higijensko-zdravstveni uslovi za boravak dece i doprinelo boljem održavanju objekta škole.

Korisnici:

  • 700 osnovaca od I do VIII razreda

2. Nabavka vozila za dostavu hrane vrtićima predškolske ustanove „Naše dete“

U okviru predškolske ustanove „Naše dete“ radi devet vrtića za potrebe vaspitanja i obrazovanja dece od šest meseci do polaska u školu. Sedam vrtića se nalazi u centru grada i okolnim naseljima, jedan u Vranjskoj Banji i jedan u selu Kriva Feja. Prilikom izgradnje novih osnovnih škola, namenski je opredeljen prostor za rad grupa predškolske dece kao što je slučaj u selima Dubnica i Aleksandrovac. Jedna od suštinski važnih aktivnosti predškolske ustanove jeste da se za sve objekte obezbedi i redovno dostavi kvalitetna i zdrava hrana. Hrana se priprema u centralnoj kuhinji u Vranju i u proizvodno-distributivnoj kuhinji u Dečjem vrtiću „Bambi“ u Vranjskoj Banji i to prema jedinstvenom jelovniku koji priprema nutricionista. Ustanova trenutno na raspolaganju ima dva namenska vozila za dostavu hrane svim vrtićima i kako bi se obezbedilo redovno i nesmetano obezbeđivanje obroka i deci u najudaljenijim objektima u seoskim područjima, potrebno je nabaviti još jedno vozilo za dostavu hrane.

Korisnici:

  • 2.200 dece - uzrasta od 6 meseci do 6,5 godina

3. Arhitektonsko i građevinsko uređenјe vrtića „Čarolija“

Dečiji vrtić i jaslice „Čarolija“ nalazi se u području grada u zoni vetrova. N a objektu je potrebno izvršiti arhitektonske i građevinske radove. Neophodno je dograditi krov i pokriti terasu zbog problema vlage, koja dovodi do oštećenja plafonskih i zidnih obloga, spolјašnje stolarije i ugrožava postojeće elektroenergetske instalacije. Pokrivanjem terase od 103 kvadratna metra rešiće se problem prokišnjavanja i omogućiti redovno, nesmetano i bezbedno odvijanje vaspitno-obrazovne nastave.

Korisnici:

  • 277 dece i 28 zaposlenih