Vrbas - Opisi projekata

Pravo glasa za jedan od predloženih projekata imaju svi punoletni građani opštine Vrbas.

Period glasanja: radnim danima od 6. do 14. juna 2018. u periodu od 07h do 19h

Lokacije i vreme:

  • Sve kancelarije mesnih zajednica na teritoriji opštine Vrbas
  • Kancelarija za mlade opštine Vrbas

1. Opremanјe senzorne sobe za potrebe dece sa invaliditetom

U opštini Vrbas živi 218 osoba sa invaliditetom, od čega je 20 dece. Kako bi se smanjio rizik od njihovog izdvajanja iz bioloških porodica, opština je obezbedila adekvatan prostor za njihov svakodnevni boravak u kojem imaju podršku specijalizovanih službi. U organizovanom okruženju i uz nadzor, deca mogu i izvan porodice da zadovolјe razvojne potrebe, steknu i razviju životne veštine, ličnu i društvenu odgovornost. Da bi im se pružila usluga koja do sada nije postojala u Vrbasu, objekat u kojem borave je potrebno opremiti senzornom sobom. To je inovativna metoda rada sa decom sa različitim razvojnim poremećajima. Sastoji se od opreme i sprava koje služe za podsticanje detetovih čula i sposobnosti. Koristi se u terapiji dece sa autizmom, poremećajima senzorne integracije. Senzorna soba kod deteta stvara osećaj sigurnosti i smiruje ga, podstiče na učenje, pospešuje koncentraciju, unapređuje komunikacijske veštine, sprečava česte i nagle promene raspoloženja i neodgovarajuće reakcije, pobolјšava samokontrolu, pobolјšava kvalitet života dece. Deca i mladi sa invaliditetom povećali bi svoje kapacitete i kompeticije za samostalan život. Članovi porodice imali bi vremena da se radno angažuju kako bi pobolјšali materijalni položaj svoje porodice.

Korisnici:

  • 218 osoba sa invaliditetom
  • Roditelji dece osoba sa invaliditetom

2. Sređivanje tribina i saniranje terena „Jasike“ i „Vinogradi“

Na sportskim terenima „Jasike“ i „Vinogradi“ osim redovnih rekreativnih i sportskih aktivnosti, održavaju se i brojne kulturne manifestacije, turniri, muzičke i folklorne priredbe. U cilju zadovoljenja potreba korisnika terena potrebno je izvršiti niz građevinskih radova i obnoviti postojeću opremu na tribinama koja je dotrajala. Pre svega neophodno je asflatirati pojedine delove terena i obložiti tribine štaflama kako bi se publici omogužilo da prati događanja.

Korisnici:

  • 8.000 stanovnika u trećoj mesnoj zajednici u Vrbasu
  • Posetioci manifestacija, turnira, sportskih događaja

3. Uređenje Centra za fizičku kulturu „Drago Jovović“

Centar za fizičku kulturu „Drago Jovović“ je kompleks koji poseduje veliku i malu halu, teretanu, strelјanu, kuglanu, stonoteniske sale, otvorene sportske terene, zimski i letnji bazen, restoran sa dve sale, kafe barom. Imajući u vidu veliki broj manifestacija koje se tokom godine održe u Centru za fizičku kulturu postoji potreba za njegovim uređenjem – pre svega zzameniti sedišta u halama i nabaviti ležaljke za bazene. Kako Centar poseduje i smeštajne kapacitete ideja je da se omogući i usluga doručka, te je neophodno nabaviti kuhinjsku opremu, pre svega frižidere. Cilј Centra je pružanje vrhunske usluge, kvalitetnog smeštaja i velikog izbora za odmor i rekreaciju korisnika.

Korisnici:

  • Stanovnici i posetioci Vrbasa
  • Korisnici usluga Centra za fizičku kulturu