Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 3.4 Proširenje obuhvata Zakona o pojednostavlјenom angažovanju sezonskih radnika
Proširenje obuhvata Zakona o pojednostavlјenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima na druge poslove – cilј je da se poslovi kućnog-pomoćnog osoblјa, koji su ograničenog trajanja (nekoliko dana mesečno – čišćenje po kućama, dadilјe i sl. poslovi) pojednostave, uvedu u legalne tokove i da se pojednostavi uplata poreza i doprinosa, kao i način angažovanja, uz obezbeđivanje prava angažovanih lica u skladu sa međunarodnim standardima.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
3.4.1 Izrada ex post analize primene zakona o pojednostavlјenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, u polјoprivredi. Drugi kvartal 2019. MRZBSP (Inspektorat za rad) NALED
PU
MPŠV
3.4.2 Izrada eh ante analize za proširenje mere na druge delatnosti. Priprema Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o pojednostavlјenom radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima u određenim delatnostima. Drugi kvartal 2020. MRZBSP
MFIN
NALED
RZS
CROSO, RFPIO
RFZO, PU
Ministarstvo zdravlјa
Sindikati I druge NVO
3.4.3 Usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pojednostavlјenom radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima u određenim delatnostima, zapošlјavanju u skladu sa nalazima analize. Treći kvartal 2020. Vlada
MRZBSP
MFIN
NALED
RZS
CROSO RFPIO
RFZO
PU
Ministarstvo zdravlјa
NSZ
3.4.4 Definisati PV i CV indikatora. Četvrti kvartal 2019. MRZBSP /